พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 1 - 25 จากที่พบ 883 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
Digital Literacy เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้   
2
เรียนรู้การบริโภคข่าวสาร ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน   
3
ผลไม้เล็กๆ...แต่คุณค่าไม่เล็ก   
4
๑๐ นวัตกรรมเคมี เปลี่ยนแปลงโลก   
5
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง   
6
ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่เรา (อาจ) มองข้าม   
7
วิธีการยืดอายุดอกไม้ให้นานขึ้น ด้วยของใกล้ตัว   
8
การให้การรับรองภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารสำหรับผู้ประกอบการ 
9
รอบรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
10
5 สุดยอดอาหาร (Super foods): ตัวช่วยป้องกันมะเร็ง 
11
สาร 3-monochloropropane-1,2-diol (3- MCPD) ในซอสปรุงรส 
12
แกรฟีนวัสดุแห่งโลกอนาคต 
13
ความปลอดภัยในสำนักงาน 
14
คลายร้อนกับสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
15
เซลล์แสงอาทิตย์: อนาคตพลังงานที่ยั่งยืน 
16
ดูแลสมองและอารมณ์ด้วย....โกโก้ 
17
ผักเชียงดา...ผู้ฆ่านํ้าตาล 
18
ถ่านกัมมันต์ 
19
การรู้สภาพวัสดุ (Material state awareness) 
20
เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กภายหลังในประเทศไทยกรณี ศึกษาสะพาน และอาคาร 
21
คอนกรีตกำลังสูงสำหรับอาคาร 
22
“รู้ไว้ใช่ว่าเรื่องนํ้ายาลบคำผิด” 
23
การประมาณความไม่แน่นอนในการวัดความแข็ง 
24
การประมาณความไม่แน่นอนของการวัดคุณสมบัติทางกลในการทดสอบแรงดึง 
25
ประโยชน์ของ Cloud Computing 

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16...36


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, October 18, 2018 10:56 AM