พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 1 - 25 จากที่พบ 864 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
คอนกรีตกำลังสูงสำหรับอาคาร   
2
เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กภายหลังในประเทศไทยกรณี ศึกษาสะพาน และอาคาร   
3
“รู้ไว้ใช่ว่าเรื่องนํ้ายาลบคำผิด” 
4
การประมาณความไม่แน่นอนของการวัดคุณสมบัติทางกลในการทดสอบแรงดึง 
5
การประมาณความไม่แน่นอนในการวัดความแข็ง 
6
สีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟราเรดใกล้ 
7
ประโยชน์ของ Cloud Computing 
8
การเลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน(ด้านมิติ) 
9
“ทุเรียน” King of Fruits 
10
ปั้นเซรามิก....ให้เป็นเงิน 
11
ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)...โรคที่หลายคนมองข้าม 
12
ทำไมแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกทิ้งไว้จึงมีสีคล้ำ? 
13
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเครื่องสำอาง (สารเคมีใกล้ตัวกว่าที่คิด) 
14
การเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) 
15
อาหารแปรรูป 
16
แกรฟีน วัสดุแห่งทศวรรษหน้า 
17
การวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test 
18
อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ ดีต่อสุขภาพอย่างไร? 
19
ประโยชน์จากเก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ 
20
หอยนางรม...หอยสารพัดประโยชน์ 
21
ISO/IEC 17025 คืออะไร 
22
โฟมพลาสติก 
23
น้ำตาลในเลือด...ใครว่าไม่สำคัญ 
24
“ขนลุก ผมตั้ง” ระวัง >>> ฟ้าผ่า!!! 
25
การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วย Triangle test 

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16...35


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, October 18, 2018 10:56 AM