พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 151 - 175 จากที่พบ 861 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
151
อายุการเก็บ (Shelf-life) 
152
ช้อนเหล็กกล้าไร้สนิมเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในเครื่องปรุง 
153
บัวหลวง : ราชินีแห่งพืชน้ำ 
154
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 
155
เสน่ห์หนังสือเก่า 
156
ชุมชนนักปฏิบัติ กับ การจัดการความรู้(Community of practice : CoP and Kmowledge management) 
157
รู้จักกับสาร OPP ในกระป๋องโลหะบรรจุอาหาร 
158
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
159
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบไทยๆ 
160
นวัตกรรมของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
161
NGV เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
162
สมบัติยับยั้งแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์เซรามิก 
163
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
164
การวิเคราะห์หาปริมาณ Abametin ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography 
165
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
166
Liquid-in-Glass Thermometers การตรวจสอบความใช้ได้ การดูแลรักษา และการสอบเทียบซ้ำ 
167
นาโนซิลเวอร์ : สารชีวฆาต 
168
ต้นยอ 
169
ฟักข้าว...พืชผักพื้นบ้านของไทย 
170
สวยด้วยเครื่องสำอางเอนไซม์จากธรรมชาติ 
171
พิมพ์ผิดอย่าไปคิด...ลบ 
172
การประเมินเกณฑ์ในการยอมรับกับความไม่แน่นอน 
173
บทบาทของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ 
174
ไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrient) 
175
สีในจิตรกรรมแบบประเพณีไทย 

หน้าที่ ...1|2|3|4|5|6|[7]|8|9|10|11|12|13|14|15|16...35


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, October 7, 2015 12:00 PM