เป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นโดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ประชาชนได้รับทราบ ในรายการสาระยามบ่าย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 16.30-17.00 น. เป็นประจำทุกเดือน
พิมพ์ชื่อเรื่องหรือผู้เขียนที่ต้องการ  
ข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากที่พบ 133 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อบทความ
1
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
2
วิศวกรรมย้อนรอย เส้นทางลัดสู่นวัตกรรม 
3
การสุ่มตรวจภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร 
4
พริกแกงไทย 
5
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
6
หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
7
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและคุณภาพชีวิตชุมชน 
8
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่การรับรองมาตรฐาน 
9
มหาภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าด้อยคุณภาพ 
10
การใช้ภาชนะเมลามีนให้ปลอดภัย 
อ่านบทความวิทยุฯทั้งหมด

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ

 


สถิติจาก truehits.net

คลิกที่ เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม ถ้าต้องการดูบรรณานุกรมบทความให้คลิกที่
     "ชื่อบทความ"

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 8:15 PM