หน้าหลักกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

 
ชื่อวารสาร :
Plastics Rubber and Composites:Macromolecular engineering
Url :
http://www.maneyonline.com/loi/prc

 

ชื่อวารสาร :
Rubber Chemistry and Technology
Url :
http://rubberchemtechnol.org/

สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีแรก

 

ชื่อวารสาร :
Tappi Journal
Url :
http://www.tappi.org

    
ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :

แนะนำเว็บที่น่าสนใจ

สถิติจาก truehits.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2003 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : 15-May-2018 0:40 AM