ารจัดทำเว็บไซต์วารสารอภินันทนาการมี วัตถุประสงค์      เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลวารสารอภินันทนาการของสำนักหอสมุดฯ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศ ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เนื่องจากเข้าถึงข้อมูลจากสำนักพิมพ์ได้โดยตรง     
วัตถุประสงค์โครงการ
   

ค้นหาจากสาขาวิชา
ค้นหาตาม Aplhabet
ค้นหาจากชื่อวารสาร
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2009 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Sunday, September 19, 2010 12:00 PM