เรียน ท่านผู้ใช้บริการฯ
     เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายใน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีจำกัด
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการฯ
โปรดใช้บริการรถสาธารณะใน
การเดินทางมาใช้บริการ
     ขออภัยในความไม่สะดวกมา
ณ โอกาสนี้

            สำนักหอสมุดฯ
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

ดูบทความในเล่ม
 Flip-book Reader
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจการใช้
บริการสารสนเทศ

 ออนไลน์  :    2   คน

 วันนี้

:
138
 เมื่อวาน
:
97
 เดือน
:
2441
 ทั้งหมด
:
39506


ค้นหาข้อมูล/ฐานข้อมูลในเว็บไซต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร"

ตามที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. นั้น บัดนี้ ทาง สท. ได้ปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สท. เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเป็น ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำหรับท่านที่สมัครไม่ทันในครั้งนี้ ท่านสามารถติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจในโอกาสต่อไปได้ทาง Facebook ของ สท.

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2562
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2562
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
 บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
บทความที่มีสรุปสาระสำคัญ/
    บทคัดย่อภาษาไทย
     
คู่มือปฏิบัตด้านความปลอดภัย
คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สถิติจาก truhits.net

ซีอิ๊วโบราณ ของดีเบตง
ปศุสัตว์ปราจีนฯ...หนุน "สอนศิริฟาร์มควายไทย" แปรรูปผลิตภัณฑ์นมควาย ดันเข้าตลาดสุขภาพ
ผักกูด ศิลปะธรรมชาติรังสรรค์
พฤกษาชื่อหวาน เฉาะจาวตาล จิบ...น้ำหวานเมาหรือจะเอาน้ำส้มโตนด
ไขมันทรานส์ ภัยร้ายที่มากับความอร่อย

Safety Glass (CF-114) (กระจกนิรภัย )
Mango : Products and Processing (CF-112) (มะม่วง : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Avocado : Products and Processing (CF-113) (อะโวคาโด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Hens : Products and Processing (CF-111) (ไก่ไข่ : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป)
Coconut Sugar (CF-109) (น้ำตาลมะพร้าว)

กรอบแนวคิดของผู้บริโภคเจนซีกับสินค้าความงาม
ผลของคุณสมบัติของสบู่และประเภทสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารต่อระดับการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของสบู่ที่เติมในเครื่องจ่ายสบู่สำหรับล้างมือ
พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีสมบัติต้านเชื้อไวรัส : ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร
การใช้โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นสารทดแทนเกลือโซเดียม : การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารสิทธิบัตร
ความสามารถการผลิตในมุมมองการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
สมบัติความแข็งแรงของกระดาษที่ทำจากเส้นใยไผ่ในสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2)

น้ำมันมะพร้าว มีกี่ชนิด 
เราสามารถลดกรดไขมันทรานส์ (trans fat) ในการผลิตได้อย่างไรบ้าง  
เราควรเลือกบริโภคน้ำมันพืชอย่างไร 
น้ำมันรำข้าวมีความแตกต่างจากน้ำมันพืชชนิดอื่นอย่างไร 
ไขมันทรานส์ (trans fat) คืออะไร 

Activated Carbon
Adhesives / Glues
Drinking Water
Food additive
Fruit Juice

พลังงานทดแทน : เซลล์เชื้อเพลิง
ข้าวโพด
การเลือกใช้ปูนซีเมนต์และมาตรฐานการทดสอบ
อาหารทอด
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์


ซื้อกันหรือยัง ! เสื้อผ้า CoolMode (เสื้อเบอร์ 5) ให้ผู้บริโภคช่วยลดโลกร้อน “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด”  
  ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันที่พบอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแทบทุกฤดูกาล ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยคลายร้อนก็ผุดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เรื...อ่านต่อ

ประชากรหลายพันล้านคนเสี่ยงสูญเสียการได้ยิน จากการฟังเพลงเสียงดัง   
  หน่วยงานในสหรัฐฯ เตือนว่า ประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 35 ปี เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินจากการฟังเพลงเสียงดังด้วยอุปกรณ์ต...อ่านต่อ

ทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มโครงการสำรวจมหาสมุทรอินเดียนาน 3 ปี   
  การสำรวจมหาสมุทรอินเดียครั้งนี้ถือเป็นงานที่ทะเยอทะยานมาก และจะเป็นการสำรวจมหาสมุทรแห่งใหญ่เเห่งสุดท้ายบนโลกที่ยังไม่เคยถูกสำรวจมาก่อน มหาสม...อ่านต่อ

ท่อนาโนคาร์บอน เพิ่มมูลค่าขยะปิโตรฯ  
  ปตท.สผ.วิจัยตอบเทรนด์ขยะเหลือศูนย์ (ซีโร่เวสต์) เปลี่ยนก๊าซส่วนเกินในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็น “ท่อนาโนคาร์บอน” ที่มีราคากิโลกรัมละล้านกว่าบ...อ่านต่อ

อิตาลีพบหลักฐานของไดโนเสาร์กินเนื้อสัตว์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด   
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ชาวอิตาลี เปิดเผยการค้นพบที่ว่า ไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมานั้นมาจากพื้นที่ท...อ่านต่อ

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Thursday February 14, 2019 2:40 PM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร