Notice: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' in D:\xampp\htdocs\bsti\plugins\system\djjquerymonster\djjquerymonster.php on line 210
ชาวนาเมืองอุบลฯ ทำข้าวเม่าขาย รายได้เดือนละเกือบแสน

Author : กิตติภณ เรือนแสน
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 102-103
Abstract : ข้าวเม่า จัดเป็นอาหารว่างอย่างหนึ่งที่มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย นิยมรับประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทำข้าวเม่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชนบท ซึ่งเกษตรกรในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมาทำเป็นอาชีพ ข้าวที่นำมาทำข้าวเม่า คือข้าวเหนียว โดยเลือกเมล็ดข้าวที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ขูดเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว จากนั้นนำไปนึ่ง ประมาณ 30 นาที แล้วนำมาคั่วจนมีกลิ่นหอม จึงนำไปตำด้วยครกกระเดือง จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 นาที เมื่อทำเสร็จใช้ใบตอง รองหรือห่อเพื่อรักษาความนิ่มของข้าวเม่า หากเก็บในภาชนะอื่น ข้าวเม่าจะแข็งตัวเร็วและไม่มีกลิ่นหอม


Subjectข้าวเม่า. ข้าวเม่า -- อุบลราชธานี. ข้าว -- การแปรรูป.