English Title : Bitter taste vegetable, properties and benefits to health
Author : Wapoon
Sourceผู้ส่งออก ปีที่ 26 ฉบับที่ 609 (ธันวาคม 2555) หน้า 98-99
Abstract : ผักรสขม มีสรรพคุณทางยา ที่สามารถช่วยรักษาโรคบางชนิดได้ ผักรสขม 4 ชนิด ที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากล้น ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก มะระ และยอ ซึ่งสะเดา มีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือด ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาระบาย ช่วยรักษาอาการไข้ ยอดและดอกสะเดา มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เส้นใย เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี และไนอาซิน นิยมนำไปทำสะเดาน้ำปลาหวาน ขี้เหล็ก มีสรรถคุณช่วยระบายท้อง บำรุงร่างกาย แก้ระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้ไข้ ช่วยลดความดันโลหิต และรักษากามโรค ขี้เหล็กมีวิตามินเอและซีสูง มีเส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 และไนอาซิน ยอดขี้เหล็กมีสารช่วยคลายเครียดทำให้นอนหลับสบาย นิยมนำไปทำแกงคั่วใส่กะทิ มะระ เป็นยาเจริญอาหาร ยาระบาย แก้โรคม้าม โรคตับ ขับพยาธิ มีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด แก้ไข้ แก้ร้อนใน ผลอ่อนและยอดอ่อนของมะระ นิยมนำไปลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก ผัดใส่ไข่ แกงกะทิ แกงจืด ส่วนยอ มีวิตามินซีสูง ช่วยต้านมะเร็ง กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพ ลดอาการภูมิแพ้ ช่วยขับลม ช่วยย่อยอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงเลือดลม ช่วยให้การทำงานของเซลล์ในร่างกายเป็นปกติ ในยอสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงใบยอปลาดุก ห่อหมกใบยอ แกงอ่อม ข้าวยำ เมี่ยง ผลของลูกยอ นำไปทำส้มตำลูกยอ น้ำลูกยอ ผลสุกนำไปจิ้มเกลือกินได้.

Subjectสมุนไพร--แง่อนามัย, สมุนไพรเสริมสุขภาพ, สะเดา--สรรพคุณทางยา, ขี้เหล็ก--สรรพคุณทางยา, มะระ--สรรพคุณทางยา, ยอ--สรรพคุณทางยา

English Title : Food form rambutan seed, Food processing innovation make waste to zero
Author : ปรียชยา คล้ายทวน
Sourceเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2556) หน้า 61-70
Abstract : ปัญหาราคาผลผลิตเงาะตกต่ำเป็นปัญหาที่ชาวสวนประสบทุกปี ผลผลิตส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศ สำหรับเงาะที่ส่งออกนั้นจะมีแบบทั้งผลสด แปรรูปเป็นเงาะกระป๋องและเงาะสอดไส้สับประรด ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันและจีน ซึ่งในกระบวนการผลิตเงาะบรรจุกระป๋อง จะมีเมล็ดเงาะเหลือทิ้งในปริมาณมากและไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ นักวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. จึงได้นำเมล็ดเงาะเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นเมล็ดเงาะอบปรุงรส เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรสโดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปราศจากสารพิษ ปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้เมล็ดเงาะยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผงแป้งใช้สำหรับเป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดแป้งเงาะไขมันต่ำ ที่ให้ค่าพลังงานของอาหารเท่ากับ1.25 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมซึ่งน้อยกว่าน้ำสลัดสูตรไขมันปกติถึง 4 เท่า หรือพัฒนาเป็นมายองเนสแป้งเงาะได้อีกเช่นกัน

Subjectเมล็ดเงาะ--การใช้ประโยชน์, อาหาร--การแปรรูป--เมล็ดเงาะ

English Title : Choice of the packaging for baked goods
Author : พนิดา รัตนปิติกรณ์
Sourceวารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2555) หน้า 6-8
Abstractการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ผลิตว่าต้องการป้องกัน และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านใด เช่น 1) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมปัง นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดถุงพลาสติกใสชนิดพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ หรือถุงพลาสติกใสชนิดพอลิโพรพิลีนในการบรรจุหีบห่อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก 2) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เค้ก ซึ่งมีส่วนผสมของไขมันและน้ำตาลสูง ควรเลือกชนิดที่ช่วยรักษาโครงร่างของผลิตภัณฑ์ไว้ เช่น กล่องกระดาษแข็ง พลาสติกใส ส่วนเค้กชิ้นที่ไม่มีการแต่งหน้าครีมอาจใช้เซลโลเฟน เพื่อช่วยป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ 3) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์คุกกี้ บิสกิตและแครกเกอร์ ซึ่งแตกหักง่าย นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยป้องก้นการซึมผ่านของความชื้น อากาศและไขมันได้ดี ต้องเป็นถาดพลาสติกที่มีความลงตัวที่ขึ้นรูปด้วยพอลิไวนิลคลอไรด์ประกอบพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ เพื่อป้องกันการแตกหัก 4) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์พัฟและพาย ซึ่งเป็นลักษณะร่วน กรอบ แตกหักง่าย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล่องพลาสติกใสหรือกล่องกระดาษที่ผ่านการเคลือบ จะเห็นได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบต้องคำนึงอายุการเก็บและสภาวะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตลอดจนมูลค่าของสินค้าที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงเช่นกัน

Subjectบรรจุภัณฑ์--เบเกอรี่--การเลือกใช้, ภาชนะบรรจุอาหาร--เบเกอรี่--การเลือกใช้

English Title : Analysis of arsenic speciation in food sample
Authorสุทธินันท์ แต่บรรพกุล
Sourceสมท. สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2555) หน้า 17-23
Abstract : ความเป็นพิษของสารหนูขึ้นอยู่กับสถานะทางออกซิเดชันและรูปฟอร์มทางเคมี เช่น สารหนูอนินทรีย์มีความเป็นพิษมากที่สุด ในขณะที่สารหนูอนินทรีย์มีระดับความเป็นพิษในช่วงกว้าง โดยลำดับความเป็นพิษจากมากไปน้อย มนุษย์มีโอกาสได้รับสารหนูอนินทรีย์โดยผ่านอากาศ น้ำและอาหาร ทั้งจากการบริโภคและการหายใจ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งใน ปอด ผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ ตับ ไตและกระเพาะอาหาร อาหารที่บริโภคในชีวิตประวันจัดเป็นแหล่งที่สำคัญของสารหนูที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ เช่น เนื้อ ปลา สัตว์ปีก ส่วนอาหารทะเล มีรูปฟอร์มของสารหนู อินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ในการศึกษาทาง speciation analysis โดยใช้ HPLC-Mass spectrometry เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการวิเคราะห์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) Quantitative extraction 2) Effective separation 3) Selective detection ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับ mass balance และการรักษาสภาพของรูปฟอร์มธาตุอย่างดั้งเดิมเป็นสิ่งสำคัญ จากความสำคัญของ speciation analysis ซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นนี้ ทำให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ในประเทศมีความจำเป็นจะต้องเตรียมบุคลากรในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ทางด้านนี้เพื่อรักษาศักยภาพของการแข่งขันในตลาดโลกและรองรับข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตรที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้า

Subjectสารหนู--การวิเคราะห์, อาหาร--การวิเคราะห์--สารหนู