คำตอบ

ในน้ำยางธรรมชาติ (Latex) มีสาร Furan fatty acid หรือ Furanoid fatty acid คือ 3-Methyl-5-pentyl-2-furannonanoic acid (9CI) หรือ F 2 Acid [57818-39-0] เป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการคงตัวของน้ำยาง (Latex stabilization) ซึ่งต่างจากสาร Furanoid fatty acid กลุ่มหลักที่พบในปลา คือ F6 Acid [57818-36-7] มีโครงสร้างโมเลกุลต่างกัน หรือ 10, 13-epoxy-11-methyloctadeca-10, 12-dienoic acid

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. Natural rubber science and technology /edited by A. D. Roberts. Oxford : Oxford University Press, c1988,  p.68 (678.2 NAT)

2. The lipid handbook with CD-ROM / edited by Frank D. Gunstone, John L. Harwood, Albert J. Dijkstra.  Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2007.  p.133, p.396 (Ref. 574.19247 LIPi 3rd ed.)

3. Dictionary of natural products; v.1-7 / executive editor, J. Buckingham.London : Chapman & Hall, c1994, p.3964 (Ref. 547.703 DIC V.4)

4. Dictionary of natural products; v.1-7 / executive editor, J. Buckingham.London : Chapman & Hall, c1994  p.3964 (Ref. 547.703 DIC V.4)