คำตอบ

รังนกของนกแอ่นกินรังนั้น สร้างจากน้ำลายของนกแอ่นตัวผู้พบว่าประกอบไปด้วย โปรตีโอไกลแคน (proteoglycans) ซึ่งร้อยละ 83 เป็นคาร์โบไฮเดรต ที่เหลือเป็นเถ้าและไขมัน ส่วนใหญ่เป็นกรดอะมิโนจำเป็น มีฮอร์โมนถึง 6 ชนิด ได้แก่ เทสโทสเตอโรน และเอสตราไดออล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รังนกแอ่นกินรังนั้นอาจทำให้บางคนเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประพจน์ เภตรากาศ. รู้เท่าทันรังนกนางแอ่น. ฉลาดซื้อ. ปีที่ 25, ฉบับที่ 216, กุมภาพันธ์ , 2562, หน้า 63.