คำตอบ

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า เสียงหัวเราะจะไปมีผลกระตุ้นให้สมองในบริเวณที่เรียกว่า พรีมอเตอร์คอร์ติคัล (Premotor cortical region) เกิดการตอบสนอง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อบนใบหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงอารมณ์และสีหน้าที่จะเกิดขึ้น นอกจานี้แล้วการหัวเราะตามกัน เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเลียนแบบ เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะ สมองในส่วนพรีมอเตอร์คอร์ติคัล ได้ถูกกระตุ้น และตอบสนองต่อเสียงหัวเราะ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทำไมคนเราชอบหัวเราะตามกัน. UPDATE. ปีที่ 22. ฉบับที่ 234. มีนาคม 2550, หน้าที่ 14.