คำตอบ

อะโวกาโด มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่พบเฉพาะในพืช โดยเฉพาะเบตา –ไซโตสเตอรอล, สติกมาสเตอรอล และแคมเปสเตอรอล นอกจากนี้ยังมีสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ เช่น เบต้าแคโรทีน อัลฟาแคโรทีน ลูทีน นีโอโครม นีโอแซนทีน คริแซนทีมา แซนทีน เบตา-คริปโตแวนทีน ซีแทนซีนและไวโอลาแซนทีน นอกจากนี้ ในอะโวกาโดยังมีสารในกลุ่มฟลาโวนอย์ เช่น เอพิคาซิน และ เอพิกัลโลคาเทซิน รวมทั้งกรดไขมันสำคัญอีกหลายชนิด เช่น กรดอัลฟา ไลโนเลนิก หรือกรดไขมันโอเมกา 3 และ กรดโอเลอิก ซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซึม สารที่ละลายในไขมัน อะโวกาโด เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยไขมันสูง ร้อยละ 71-88 ของปริมาณแคลอรีทั้งหมด โดยมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นประมาณ 20 เท่า ถึงแม้ว่าอะโวกาโดแต่ละผลจะมีไขมัน เป็นส่วนประกอบถึง 30 กรัม แต่ใน 20 กรัม จัดเป็นไขมันประเภทไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว มีประโยชน์และให้คุณค่าต่อร่างกาย เช่น กรดโอเลอิก เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อะโวกาโด หนึ่งผลไม้หลายประโยชน์. Update 27,295 (พฤษภาคม) , 2555, หน้า 31.