คำตอบ

1. ดอกอัญชันมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดจึงไม่ควรกินอัญชันร่วมกับผลิตภัณฑ์ต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน (aspirin) วาร์ฟาริน (warfarin) เป็นต้น เนื่องจากอาจมีผลเสริมฤทธิ์กันจนเกิดอันตรายได้ 2. ไม่ควรกินเข้มเกินไป 3. ควรระมัดระวังในผู้ที่มีอาการแพ้ดอกไม้ชนิดต่างๆ 4. ตำราอายุรเวทกล่าวว่า อัญชันสามารถเกิดอันตรกิริยา (ยาตีกัน) กับ ยาต้านซึมเศร้า ยาต้านโรคจิต (antipsyhotics) และยากันชัก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุภาภรณ์ ปิติพร. อัญชัญ ไม่ได้ดีแค่สีสัน แต่ช่วยกันพิษภัย. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 38, ฉบับที่ 454 (กุมภาพันธ์),2560, หน้า 13