คำตอบ

1. กลุ่มสารประกอบซัลไฟท์ ที่เรารู้จักกันมากที่สุด คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อาหารที่พบว่ามีการใช้สารประกอบซัลไฟท์ ได้แก่ ผักและผลไม้แห้ง/ แช่อิ่มอบแห้ง ผักผลไม้ดอง ผลไม้กวน แยม ผลิตภัณฑ์น้ำตาล เช่น น้ำตาลปี๊บ น้ำเชื่อม กลูโคสไซรัป ผลิตภัณฑ์แป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมอาหาร เส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น ไวน์ เป็นต้น

2. กรดเบนโซอิก (Benzoic acid) อาหารที่พบว่ามีการใช้กรดเบนโซอิก ได้แก่ เครื่องดื่ม ผลไม้กวน ผักผลไม้ดอง ผลไม้ลอยแก้ว ผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ทำจากผลไม้ที่ใช้ราดหน้า ทำไส้ขนม รวมถึงกะทิ เป็นต้น

3. กรดซอร์บิก (Sorbic acid) อาหารที่พบว่ามีการใช้กรดเบนโซอิก ได้แก่ เครื่องดื่ม ผลไม้กวน ผักผลไม้ดอง ผลไม้แห้งเป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รุ่งทิวา รอดจันทร์ และ ภูวสินธ์ ชูสินธ์. ห้องปฏิบัติการสารเจือปนกับการขอรับรอง ISO/IEC 17025. น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 88, ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) 2558, หน้า 51