กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
     
 
 

   
   


วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 65 ฉบับที่ 205 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2560  
  "ตลับเมตรไร้สาย" เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Distance Meter) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องวัดระยะ ที่ก้าวล้ำหน้ามากที่สุดในขณะนี้
โดย : สุภาพร จาตุรันต์เรืองศรี
  การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
โดย : จิราภรณ์ บุราคร
  การปรับภารกิจ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภครองรับอุตสาหกรรมไทย
โดย : จิตวิไล เวฬุวนารักษ์
  การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอให้สอดรับกับยุค Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : โสรญา รอดประเสริฐ
  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัตการทดสอบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
โดย : นวรัฐ เทศพิทักษ์
  การเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Thailand 4.0
โดย : นางสาวนวพร เลิศธาราทัต
  แกมมาออริซานอล สาระสำคัญในข้าว
โดย : นิภาพร ชนะคช
  ขยายรับรองสมรรถนะบุคลากร “ผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ บริโภค” สร้างความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี
โดย : ชุติมา วิไลพันธ์
  เทคนิคการตกแต่งสีผลิตภัณฑ์เซรามิก
โดย : วรรณา ต.แสงจันทร์
  เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดย : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังไหม
โดย : สายจิต ดาวสุโข
  เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์สะตอ
โดย : ปฏิญญา จิยิพงศ์
  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าว
โดย : สุบงกช ทรัพย์แตง
  นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ Thailand 4.0
โดย : ธนิษฐา ภูลวรรณ
  บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ NQI สู่ T.4.0
โดย : ดร.พจมาน ท่าจีน
  วศ. สร้างคุณค่า เสริมปัญญาสู่เยาวชน
โดย : จิตลดา คณีกุล
  สิ่งประดิษฐ์ของโลก….จากอดีตสู่นวัตกรรมที่ทันสมัย
โดย : พนารัตน์ มอญใต้


อ่านวารสารฉบับย้อนหลัง

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 

สถิติจาก truehits.net
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, March 4, 2016 10:30 AM