กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
     
 
 

   
   


วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 208 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2561  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โดย : ฐิติพร แก้วสุวรรณ, วนัท ตะเภาพงษ์
  การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน้ำของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย
โดย : กรธรรม สถิรกุล
  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
โดย : วลัยพร ร่มรื่น
  การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็ก
โดย : จิราวรรณ หาญวัฒนกุล
  การยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
โดย : วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์
  ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.
โดย : สุพัตรา หงอกชัย
  ความร่วมมือของ วศ. กับกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
โดย : ศันสนีย์ ชีระพันธ์
  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
โดย : ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
  จินเซโนไซด์ เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
โดย : นฤรัชน์ ชัยแจ้ง, มนัสวีร์ เหลืองสุขฤกษ์
  นวัตกรรมพลาสติก ชีวภาพ
โดย : พนิดา อ่อนมั่น
  บทบาทของ วศ. ในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ปี พ.ศ. 2561 : แพลงก์ตอนพืชนักพเนจรตัวเอกแห่งท้องทะเล
โดย : พรพรรณ ปานทิพย์อำพร
  รักษ์โลก ลดใช้ พลาสติก
โดย : สุวศรี เตชะภาส
  วศ. สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยสู่การยอมรับระดับสากล
โดย : จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
  ศัพท์วิทย์น่ารู้
โดย : พรรษชล รัตนปาณี


อ่านวารสารฉบับย้อนหลัง

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 

สถิติจาก truehits.net
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, March 4, 2016 10:30 AM