กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
     
 
 

   
   


วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 66 ฉบับที่ 206 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2561  
  5 ขั้นตอนสร้าง AR สุดเจ๋งด้วยเครื่องมือง่ายๆ
โดย : ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
โดย : จิตรลดา คณีกุล
  การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรม
โดย : ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์, สุรวุฒิ พวงมาลี
  การพัฒนาสื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
โดย : เพ็ญพิชชา เข็มเงิน, เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์
  การให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ระดับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โดย : เกรียงไกร นาคะเกศ, อารีย์ คชฤทธิ์
  โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ : บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
โดย : เดช บัวคลี่
  งานบริการวิทยาศาสตร์ ในการกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย
ไม่ระบุชื่อผู้เขียน
  เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อยกระดับสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ
โดย : สุรัตน์ เพชรเกษม, เทพวิทูรย์ ทองศรี, อมรพล ช่างสุพรรณ
  เทคโนโลยีเฮอร์เดิลกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย : ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์, ลลิตา ชูแก้ว
  บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในยุคประเทศไทย 4.0
โดย : อุมาพร สุขม่วง
  มาทำอมยิ้มคริสตัล กันเถอะ
โดย : สัตติญา ดีดวงพันธ์
  แมลงกินได้ จากเศรษฐกิจฐานรากสู่การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
โดย : สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์
  วศ. วันนี้กับบทบาทการนำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
โดย : วลัยพร ร่มรื่น
  วศ. สนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์
โดย : ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
  สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย : ศันสนีย์ ชีระพันธ์
  องค์การห้ามอาวุธเคมี-มีไว้ทำไม
โดย : ภูวดี ตู้จินดา


อ่านวารสารฉบับย้อนหลัง

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 

สถิติจาก truehits.net
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, March 4, 2016 10:30 AM