กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
     
 
 

   
   


วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 202 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2559  
  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
โดย : ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ : ความสำเร็จการดำเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559
โดย : อาภาพร สินธุสาร
  การบริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
โดย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ
  การบริการเบ็ดเสร็จด้านการทดสอบ สอบเทียบ One Stop Service for Testing and Calibration
โดย : เดช บัวคลี่
  การบริการเบ็ดเสร็จด้านการฝึกอบรม
โดย : ปัทมา นพรัตน์
  การบริการแบบครบวงจรของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
โดย : สุกัลยา พลเดช
  ข้อควรระวังในการทดสอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ ในผลิตภัณฑ์
โดย : วีระ สวนไธสง
  บิสฟีนอล - เอ - ไดไกลซิดิลอีเทอร์ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร
โดย : จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข
  มาเปลี่ยนสีดอกไม้กันเถอะ
โดย : สายจิต ดาวสุโข
  ระบบการยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการออนไลน์
โดย : พรพรรณ ปานทิพย์อำพร
  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ฯตอบโจทย์ตรงตามความต้องการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการชุมชน
โดย : สมิง ยิ้มสิริ
  ศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science & Technology Information : One Stop Service Center)
โดย : กุหลาบ เลขาขำ, ทวีศักดิ์ แก้วบุรี
  สัตว์ทะเลหน้าตาแปลก...หายาก
โดย : ภูวดี ตู้จินดา
  สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
โดย : กนกกาญจน์ ปานจันทร์
  แสงสว่างที่เหมาะสมในการทำงาน
โดย : นิมิต พาลี


อ่านวารสารฉบับย้อนหลัง

   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 

สถิติจาก truehits.net
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, March 4, 2016 10:30 AM