Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สร้าง"ส้วม"ต้นแบบ ใช้สิ่งปฏิกูลคน มาทำปุ๋ยหมัก  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เจ๋งผุดโครงการศึกษาต้นแบบสุขาและสุขภัณฑ์ในการจัดเก็บอุจจาระและปัสสาวะมนุษย์ที่ถูกสุขลักษณะ......  

เมื่อคนเรามีการบริโภคอาหารเข้าไปแล้ว หลังจากร่างกายทำหน้าที่ย่อยแล้ว จะมีของเสียที่ในแต่ละวันต้องขับถ่ายออกมา ซึ่งในผู้ใหญ่ขับถ่ายอุจจาระประมาณวันละ 0.68 กก. หรือเฉลี่ยปีละ 250 กก./คน ขับถ่ายปัสสาวะประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน หรือปีละกว่า 500 ลิตร/คน จำนวนประชากรในประเทศไทย 60 ล้าน มีอุจจาระ 15 ล้านตัน/ปี ปัสสาวะ 30,000 ล้านลิตร/ปี 

....ของเสียจากร่างกายคนเราเหล่านี้ หลายประเทศอาทิ อังกฤษ สวีเดน เยอรมนี เม็กซิโก รวมถึงประเทศจีน ได้นำเอามาผ่านขบวน-การคัดแยก และกลับมาใช้ประโยชน์ ในทางการเกษตรอีกครั้ง...

และ...ในบ้านเราทาง รศ.ดร.อา-นัฐ ตันโช อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็ได้ทำ โครงการศึกษาต้นแบบสุขาและสุขภัณฑ์ในการจัดเก็บอุจจาระและปัสสาวะมนุษย์ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามแนวทางของสหภาพยุโรป ขึ้น โดยทาง สวทช.ภาคเหนือ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และเตรียมที่จะนำร่องสร้างสุขาต้นแบบ "แยกน้ำปัสสาวะและอุจจาระ" นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้มาตรฐานการเกษตรลดปัญหาสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.อานัฐ ตันโช

รศ.ดร.อานัฐ บอกว่า ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายๆโครงการ ได้ทดสอบ การคัดแยกปัสสาวะมาใช้ในการผลิตพืช เช่น โครงการ Eco San Res ในประเทศสวีเดน ได้รวบรวมน้ำปัสสาวะจากอาคารพักอาศัยซึ่งเก็บไว้ในถังใต้ดินเป็นเวลา 6 เดือน สูบไปใช้ในแปลงเกษตรได้ผลดีมาก องค์การ NASA ของสหรัฐอเมริกาทดลองใช้น้ำปัสสาวะปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ ซึ่งให้ผลผลิตดีอย่างน่าพอใจ

ทั้งนี้ จากรายงานอุปนิสัยการใช้ห้องน้ำเพื่อ "ปลดทุกข์" ของคนเราในปัจจุบันพบว่า เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำที่เปลืองมากโดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมเลย และยังทำให้ปัสสาวะที่สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ได้ แต่จะถูกเจือจางและทิ้งเสียเปล่าลงบ่อบำบัดไป โดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำของผู้หญิงนั้นเปลืองกว่าผู้ชายเพราะบางคนถูกสอนให้กดชักโครกทั้งก่อนและหลัง ถึงแม้จะมีชักโครกหลายยี่ห้อ หันมาโฆษณาเรื่องความประหยัดน้ำบ้างแล้วก็ตาม

การแก้ปัญหาที่ดีก็คือทำสุขภัณฑ์แยกปัสสาวะออก เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำชักโครก ส่วนกาก ที่ เหลือจากการบำบัดจะนำไปเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อทำลายเชื้อโรค ก่อนนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมักตามพื้นฐานการบังคับของ EU (European Union) ในการกำจัดเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในอุจจาระก่อน และเพื่อให้ กลุ่มจุลินทรีย์ ในอุจจาระมนุษย์ที่ประกอบด้วย เอนเทอริกไวรัส และ ไข่พยาธิตัวกลม ตาย ดังนั้นการหมักกากทีมวิจัยจึงใช้อุณหภูมิที่ 66.7 องศาเซลเซียส คงที่นาน 2 ชั่วโมง

โดยทำการศึกษารูปแบบการจัดสร้างสุขาและสุขภัณฑ์ที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะในการคัดแยก เก็บรวบรวมอุจจาระและปัสสาวะในพื้นที่ต่างๆ อาทิ วัด สถานศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตลาดสดเจดีย์แม่ครัว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มีพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำและป่าธรรมชาติ...การวิจัยดังกล่าวนอกจาก ได้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากอุจจาระและปัสสาวะที่ผ่านการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชและเชื้อก่อโรคที่ปลอดภัย ได้ปุ๋ยคุณภาพสูงจำนวนมาก กลับมาใช้ในภาคการเกษตร ที่คนยอมรับได้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ และยังช่วยลดการปล่อย สิ่งปฏิกูล ลงสู่แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนรายใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-9956-9830 ในวันเวลาที่เหมาะสม. 

เพ็ญพิชญา เตียว

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร