หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยพบ 'แสงอินฟราเรด' ที่ใช้บำบัดโรคจอประสาทตาเสื่อม ใช้ได้ผลในการบำบัดผึ้งที่ถูกพิษยาฆ่าเเมลง  

ศาสตราจารย์ Glen Jeffery จากมหาวิทยาลัย University College London อธิบายว่ากระบอกไฟฉายเเสงสีเเดงที่เขาคิดค้นขึ้น ใช้บำบัดอาการจอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุตาบอด โดยนอกจากจะได้ผลดีแล้ว ยังมีราคาประหยัดอีกด้วย เขากล่าวว่าผู้ป่วยควรฉายเเสงอินฟราเรดไปที่ดวงตาทีละข้าง นานครั้งละหนึ่งถึงสองนาทีเป็นประจำทุกวัน การบำบัดด้วยการฉายเเสงอินฟราเรดที่ดวงตานี้ ช่วยปรับปรุงความสามารถของดวงตา โดยเฉพาะในการมองเห็นเเสงจุดเล็กๆ ในความมืด อย่างไรก็ตาม เขาได้ทดลองนำการบำบัดด้วยเเสงอินฟราเรดนี้ไปใช้บำบัดฝูงผึ้งในรังที่กำลังตายลง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการใช้สารเคมีฆ่าเเมลงประเภทสารนีโอนิโคตินอยด์ส (neonicotinoids) พบว่าได้ผลอย่างน่าพอใจ ศาสตราจารย์ Glen Jeffery นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ กล่าวว่ายาฆ่าเเมลงทำให้ผึ้งน้ำหวานตายลง เพราะไปดึงพลังงานออกจากเซลล์ในร่างกายของผึ้ง ในเซลล์ของผึ้งเเต่ละตัวมีการเก็บกักพลังงานเอาไว้เป็นชุดๆ เรียกว่า ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) แต่ยาฆ่าเเมลงจะไปดูดเอาพลังงานออกจากเซลล์จนหมด ทำให้ผึ้งอ่อนเเอเเละตายลงในที่สุด เขากล่าวว่า แสงอินฟราเรดที่ฉายเข้าไปในรังผึ้ง จะถูกเซลล์ในตัวผึ้งดูดเข้าไปเก็บกักเอาไว้ ช่วยให้มีพลังงานมากขึ้น สามารถบำบัดการทำงานของเซลล์ให้กลับไปดีดังเดิม ศาสตราจารย์ Jeffery กล่าวว่า หลังจากทดลองบำบัดฝูงผึ้งด้วยเเสงอินฟราเรด ตนพบว่าฝูงผึ้งในรังที่ไม่ได้รับเเสงสีเเดงบำบัด จะดูมีสีซีดๆ เป็นสีเทา เคลื่อนไหวผิดปกติ ส่วนฝูงผึ้งในรังที่ได้รับการบำบัดด้วยเเสงอินฟราเรด ดูเเข็งเเรง เคลื่อนไหวไปมาเป็นปกติดี จนดูแทบไม่ออกว่าเคยป่วยด้วยพิษของยาฆ่าเเมลงมาก่อน ศาสตราจารย์ Jeffery ชี้ว่าการบำบัดด้วยเเสงอินฟราเรดนี้เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาประชากรผึ้งน้ำหวานลดลงจากการใช้ยาฆ่าเเมลง ซึ่งเป็นปัญหาที่ประสบกันทั่วโลก ศาสตราจารย์ Jeffery กล่าวว่า การบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดนี้มีราคาประหยัดมาก อยู่ที่ราว 12-20 ปอนด์อังกฤษ หรือประมาณ 20-25 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะเเค่ติดตั้งหลอดไฟ LEDs เข้าไปภายในรังผึ้งเท่านั้น เรียกว่าทั้งถูกเเละง่ายดาย นอกจากนี้ ผึ้งยังมองไม่เห็นเเสงไฟนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผึ้ง Voice of America 17.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร