Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

"สมคิด" ย้ำกท.วิทย์ต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่น  

"สมคิด” ย้ำหน้าที่หลัก กท.วิทย์ต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่น สร้างแรงบันดาลใจ หนุนสร้างเวทีระดับชาติแข่งด้านวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมดันกระทรวงเป็นเจ้าภาพใช้เทคโนโลยีสร้าง “เกษตรกร4.0" วันนี้ (16 มีนาคม 2560) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.นพ.สรรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.สมคิด กล่าวภายในการประชุมมอบนโยบายฯ ว่าประเทศไทยทุกวันนี้มักจะทำที่ปลายทางทำให้ดำเนินไปแบบไม่มีทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโอท้อปหรือสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นเรื่องรอง เรื่องใหญ่และเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงวิทย์ในขณะนี้ ก็คือการสร้างกำลังคน โดยต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่นและรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่อจากนี้ไปงบประมาณแผ่นดินจะต้องไปสู่ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น กระทรวงวิทย์จึงต้องสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เด็กหันมาเรียนวิทย์มากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการสร้างเวทีระดับชาติในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ที่ทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นไปถึงการนำไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอนาคตของประเทศ อย่างไรก็ดี ในส่วนของกระทรวงวิทย์ ได้มีการนำเสนอเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมแห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ซึ่งมีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) ” หรือ ” เมืองแห่งอนาคต โดยเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีสำคัญ ๆ และดึงภาคเอกชนเข้าร่วมนำเสนอในแต่ละด้านที่เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ภายใต้งบเกือบ 2,1 00 ล้านบาท โดยมาจากภาครัฐ 1,600 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอ ครม.เร็ว ๆ นี้ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวอีกว่า ชื่นชมโครงการฟู้ด อินโนโพลิส หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร ที่มีผลดำเนินงานก้าวหน้าอย่างมาก โดยปัจจุบันมีเอกชนเข้าร่วมโครงการซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกว่า 30 บริษัท คาดว่าจะมีเงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท สร้างรายได้ ประมาณ 3,000 ล้านบาท และจ้างงานประมาณ 700-800 คน ขณะที่เมืองนวัตกรรมในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีซีซีไอ ซึ่งจะมีการก่อสร้าง ที่ วังจันทร์ วัลเล่ย์ จ.ระยองนั้น ควรดึงผู้เชี่ยวชาญและมีร่วมมือกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกิดการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดีรองนายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวงวิทย์ ไปบูรณาการการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเกษตรในระดับฐานราก ซึ่งมีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำให้เป็นโครงการหลัก “ เกษตรกร 4.0” ที่มีงบประมาณชัดเจน  ทั้งนี้การจะเป็นเกษตรกร 4.0 ไม่ใช่เรื่องไฮเทค แต่เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่า มีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งควรเริ่มจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมรับเทคโนโลยีด้วย เดลินิวส์ออนไลน์ 16 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร