หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นาซาคอนเฟิร์ม “เชื้อเพลิงชีวภาพ” ช่วยเครื่องบินเจ็ทลดมลพิษ 70%  

นาซาเผยผลการศึกษาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเครื่องบินเจ็ท ช่วยลดการปลดปล่อยอนุภาคจากไอเสียที่พ่นออกมาได้มาก 50-70% พร้อมสรุปว่า เป็นสัญญาณที่ดีทั้งต่อธุรกิจของสายการบิน และสิ่งแวดล้อมของโลก การศึกษาดังกล่าวเป็นผลจากโครงการความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ ที่นำโดยองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) และองค์จากเยอรมนีและแคนาดา ซึ่งผลการศึกษาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารเนเจอร์ (Nature) เครื่องบินเจ็ทซึ่งเติมเชื้อเพลิงชีวภาพได้บินทดสอบใกล้ๆ ศูนย์วิจัยการบินอาร์มสตรอง (Armstrong Flight Research Center) ของนาซา ซึ่งตั้งอยู่ในเอ็ดเวิร์ด แคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 2013 และปี 2014 ข้อมูลจากการบินทดสอบดังกล่าวได้รับการเก็บบันทึก เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่มีผลต่อสมรรถนภาพของเครื่องยนต์ รวมถึงการปลดปล่อยมลพิษและการสร้างคอนเทรล (Contrail) ที่ระดับความสูงเดียวกับสายการบินพาณิชย์ คอนเทรลนั้นผลิตขึ้นจากเครื่องยนต์ที่ร้อนจัดของเครื่องบินพ่นออกมาผสมกับอากาศเย็น ซึ่งมักอยู่บนเส้นทางบินที่ระดับความสูงจากพื้นโลกหลายไมล์ และส่วนประกอบหลักๆ ของคอนเทรลคือน้ำที่อยู่ในรูปผลึกน้ำแข็ง นักวิจัยให้ความสนใจต่อคอนเทรลที่คงอยู่นาน เพราะคอนเทรลเหล่าสามารถสร้างเมฆที่คงอยู่ได้นานและบางครั้งยังครอบคลุมพื้นที่กว้าง และปกติเมฆเหล่านั้นไม่ได้ก่อตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก บรูซ แอนเดอร์สัน (Bruce Anderson) นักวิทยาศาสตร์ในโครงการแอคเซส (ACCESS) ซึ่งเป็นโครงการศึกษาผลกระทบจากการพ่นไอเสียของเครื่องบินเจ็ทที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากศูนย์วิจัยแลงลีย์ (Langley Research Center) ของนาซาในแฮมป์ตัน เวอร์จิเนีย กล่าวว่าการพ่นเขม่าของเครื่องบินนั้นเป็นปัจจัยหลักในการสร้างคุณสมบัติของคอนเทรลและการก่อตัวของคอนเทรล จากการศึกษาพบว่า เที่ยวบินในโครงการแอคเซสที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนั้นปลดปล่อยนุภาค (เขม่า) ลดลง ซึ่งแอนเดอร์สันกล่าวว่า การลดลงนี้ชี้ว่าการควบแน่นของผลึกน้ำแข็งในคอนเทรลนั้นลดลงด้วย นั่นหมายถึงการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกด้วย นาซาระบุว่า การลดลงนี้มีความสำคัญเพราะคอนเทรลและเมฆซีร์รัส (cirrus cloud) ที่ก่อตัวรอบๆ คอนเทรลนั้น มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อบรรยากาศโลก มากกว่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินนับแต่การขึ้นบินครั้งแรกของ 2 พี่น้องตระกูลไรท์ (Wright brothers) เสียอีก การทดสอบการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพนี้ เครื่องบินเจ็ทดีซี-8 (DC-8) ของนาซาบินที่ความสูง 40,000 ฟุต โดยใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างเชื้อเพลิงเครื่องบินทั่วไปครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกของไฮโดรเอสเตอร์ที่ผ่านกระบวนการและกรดไขมันที่ผลิตจากพืชน้ำมันคาเมไลนา (camelina) ระหว่างเครื่องบินทดสอบขับเคลื่อนนั้นมีเครื่องบินวิจัยอีก 3 ลำ บินตามหลังเครื่องบินเจ็ทดีซี-8 ที่ระยะห่างตั้งแต่ 300 ฟุต ถึง 20 ไมล์ เพื่อวัดการปลดปล่อยและศึกษาการก่อคอนเทรล จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน เครื่องบิน 3 ลำที่ตามหลังมีเครื่องบินเจ็ทเอชยู-25ซีการ์เดียน (HU-25C Guardian) ของนาซาที่อยู่ในแลงลีย์ เครื่องบินเจ็ทฟอลคอน 20-อี5 (Falcon 20-E5 jet) ของศูนย์การบินอวกาศเยอรมัน (German Aerospace Center: DLR) และเครื่องบินเจ็ทซีที-133 (CT-133) ของสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา (National Research Council of Canada) นักวิจัยยังวางแผนที่จะศึกษาโครงการนี้ต่อเพื่อทำความเข้าใจและสาธิตคุณประโยชน์จากการทดแทนเชื้อเพลิงเครื่องบินในปัจจุบันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ ส่วนเป้าหมายของนาซานั้นจะสาธิตการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในเครื่องบินซูเปอร์โซนิกเอกซ์-เพลน (X-plane) ต่อไป ผู้จัดการออนไลน์ 17 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร