หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อึ้งพบสารเป็นพิษต่อสมอง-ไอคิวในของเล่น"รูบิก"  

อึ้ง ตรวจพบสารอันตรายใน “รูบิก” และของเล่นเด็กจากพลาสติกรีไซเคิล ชี้เป็นพิษต่อสมอง-ไอคิว เร่งผลักดันทั่วโลกห้ามใช้ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. นายอัครพล ตีบไธสง นักวิชาการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยว่า เครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกำจัดสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม (IPEN) สมาคมอาร์นิก้า (Arnika) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของสาธารณรัฐเช็ก ได้ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ใน 26 ประเทศ รวมถึงมูลนิธิบูรณะนิเวศ ในประเทศไทย ทำการสำรวจตัวอย่างของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ประกอบด้วยลูกบิดรูบิก 95 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก 16 ตัวอย่าง ได้แก่ แก้วใส่น้ำร้อน กิ๊บหนีบผม หวี ที่คาดผม และของเล่นเด็กอื่นๆ เพื่อตรวจหาการเจือปนของสารที่เป็นส่วนผสมของสารหน่วงการติดไฟชนิดที่มีองค์ประกอบของโบรมีน ซึ่งเป็นอันตราย สามารถทำลายระบบประสาท และส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญา (ไอคิว) ของเด็ก และยังก่อให้เกิดมะเร็งในตับได้ นายอัครพล กล่าวต่อว่า ผลวิเคราะห์พบว่ามีของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิดที่มีสารกลุ่มนี้ปนเปื้อนสูงกว่า 50 พีพีเอ็ม (ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งเป็นระดับที่ก่ออันตรายต่อร่างกายได้ สำหรับประเทศไทยมูลนิธิบูรณะนิเวศได้สุ่มตรวจลูกบิดรูบิก 9 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่างมีการปนเปื้อนสารเหล่านี้ในปริมาณสูง ดังนั้นเครือข่ายเห็นว่าไม่ควรนำสารเหล่านี้มาผลิตของเล่นเด็ก และควรมีมาตรการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อเด็กออกจากท้องตลาดด้วย ขณะเดียวกัน เครือข่ายฯ เตรียมผลักดันให้การประชุมอนุสัญญาสต็อกโฮล์มของรัฐบาลนานาชาติออกข้อบังคับและมาตรการเชิงป้องกันเพื่อคุมเข้มการใช้สารอันตรายกลุ่มนี้ในทั่วโลก และชี้รัฐบาลทุกประเทศควรมีมาตรการภายในประเทศเพื่อควบคุมเรื่องนี้ด้วย ด้านนายอัครพล ตีบไธสง นักวิชาการมูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่าวว่า สำหรับตัวอย่างรูกบิกที่เอามาตรวจนั้นเป็นการสุ่มตรวจจากตลาดค้าส่งผลิตภัณฑ์ของเล่น พลาสติกต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งบางตัวอย่างอยู่ในซองพลาสติกไม่ระบุแหล่งที่มา แต่มีถึง 8 ตัวอย่างที่พบตราสัญลักษณ์ “มอก.” หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าได้ตราสัญลักษณ์นั้นมาด้วยวิธีใด เพราะตามตัวอย่างที่เจอสารอันตรายนั้นพบว่าเป็นตัวที่มีสัญลักษณ์ “มอก.” ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการตรวจสอบนี้เพิ่งออกมา จึงยังไม่ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองไทยได้รับทราบแต่จะมีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอน เพื่อดำเนินการป้องกันทั้งปลายทางคือเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากท้องตลาด และมาตรการระดับต้นทางคือการกำหนดมาฐานห้ามใช้สารเหล่านี้ในการผลิตของเล่นเด็ก นายอัครพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สารอ๊อคต้าเป็นสารเคมีที่ทั่วโลกห้ามใช้ตามข้อบังคับของอนุสัญญาสต็อกโฮล์ม โดยทั่วไปจะใช้ในการผลิตเทอร์โมพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดที่อ่อนตัวเมื่อโดนความร้อน ส่วนเอชบีซีดี (HBCD) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตโฟมที่เป็นฉนวนกันความร้อนภายในอาคาร ซึ่งทั่วโลกห้ามใช้ตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มเช่นกัน และเดคา (DecaBDE) เป็นสารเคมีที่กำลังมีการเสนอให้ทั่วโลกห้ามใช้ตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปสารกลุ่มนี้จะถูกใช้ในการผลิตพลาสติกจำพวกแผงวงจรไฟฟ้า กล่องหรือฝาครอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น จอเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหมดอายุการใช้งาน และถูกนำไปรีไซเคิลโดยไม่มีการกำจัดสารอันตรายกลุ่มนี้ออกเสียก่อน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้สารกลุ่มนี้ยังสามารถสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม พืช และสัตว์ และสามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้จากการหายใจ การสัมผัส และการรับประทานอาหารที่มีสารเหล่านี้สะสมอยู่่ เดลินิวส์ออนไลน์ 19 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร