Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

บอร์ด อภ.อนุมัติงบ 120 ล้านบาท เดินหน้าปลูก-สกัด “น้ำมันกัญชา” กึ่งอุตสาหกรรมครั้งแรก  

บอร์ด อภ.อนุมัติงบประมาณ 120 ล้านบาท สำหรับสกัดและปลูก “กัญชา” ในการผลิตน้ำมันกัญชาระดับกึ่งอุตสาหกรรม คาดเครื่องสกัดนำเข้ามาใน มี.ค.- เม.ย. 62 เริ่มดำเนินการได้ครั้งแรก พ.ค. วันนี้ (7 พ.ย.) นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ อภ.เป็นหน่วยนำร่องในการผลิตสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หลังมีการปลดล็อกทางกฎหมาย เพื่อใช้เองไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ว่า อภ.มีความพร้อมในองค์ความรู้ โดยได้มีการจัดสัมมนาเพื่อนำความรู้เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ มีการศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา และมีการศึกษาวิจัย และได้รับมอบหมายให้วิจัยพัฒนาสายพันธุ์และการปลูกกัญชา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่ปลูกและขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่วนขั้นตอนการสกัดกัญชาเป็นสารสกัดต้นแบบกัญชา และการพัฒนาสูตรตำรับเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น ขณะนี้ได้รับกัญชาของกลาง 100 กิโลกรัม เพื่อนำมาสกัดเป็นสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ นพ.โสภณ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งกัญชาของกลางให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจการปนเปื้อนโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อรา และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหยดใต้ลิ้นจากสารสกัดกัญชาภายใน ม.ค. 2562 เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 4,000 ขวด และมีแผนจะขอรับของกลางเพิ่มเติม เพื่อนำมาผลิตเพิ่มเติมอีกประมาณเดือนละ 6,000 ขวด ช่วง ก.พ.- เม.ย. 2562 และจะขยายกำลังการผลิตเป็นกึ่งอุตสาหกรรม ใน พ.ค. 2562 โดยจะผลิตได้เดือนละ 60,000 ขวด “ขณะนี้บอร์ด อภ. ได้อนุมัติงบ 120 ล้านบาท สำหรับการปลูกและการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงสถานที่ที่โรงงานสารสกัดที่คลอง 10 จ.ปทุมธานี หลังจากนั้น จะผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนจากกัญชาสายพันธุ์ที่ปลูกเองต่อไป คาดว่า จะปลูกได้เองภายในปลายปี 2562 สำหรับงบประมาณ 120 ล้านบาท จะเป็นเครื่องสกัดเบื้องต้น 8 ล้านบาท จะเข้ามาในไทยประมาณ มี.ค.- เม.ย. 2562 และการปรับปรุงระบบความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ปลูก ซึ่งจะทำตรงดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งเป็นตึกเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตยาน้ำ จึงนำมาใช้สกัดสารจากกัญชาแทน เพราะยาน้ำยังสามารถผลิตที่โรงงานพระรามหกได้” นพ.โสภณ กล่าว นพ.โสภณ กล่าวว่า คาดว่า ในปี 2562 จะมีโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมในการผลิตสารสกัดกัญชาและปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ครั้งแรก สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนั้น จะปลูกที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง อภ.มีที่ดิน 1,500 ไร่ พร้อมตั้งโรงงานผลิต เป็นคอมเพล็กซ์ พร้อมกับวิจัยสมุนไพรและโรงงานผลิตสมุนไพรอื่นๆ เช่น สมุนไพร บัวบก ขมิ้นชัน เป็นต้น Manager online 07.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร