Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วารสาร “เนเจอร์” ยกปักกิ่งเป็นสุดยอดเมืองผู้ผลิตผลงานวิจัยของโลก  

กลุ่มสื่อจีนรายงาน (2 พ.ย.) วารสาร "เนเจอร์ อินเดกซ์ 2018 ไซแอนซิตี้ส์" (Nature Index 2018 Science Cities) ในเครือ "เนเจอร์" (Nature) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงของสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มหานครปักกิ่งเป็นสุดยอดเมืองที่ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงในปี 2560 วารสารเนเจอร์ได้จัดอันดับเมืองโดยพิจารณาผลงานวิจัยจากเมืองชั้นนำ 200 แห่งทั่วโลกที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการวิจัยชั้นนำ 82 ฉบับ โดยมหานครปักกิ่งได้คะแนนนำสูงสุดที่ 2,143.53 คะแนน นอกจากนี้ ยังมีเมืองนักวิจัยของจีนอีก 9 แห่งติดผัง 50 อันดับแรก ได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองหนันจิง เมืองอู่ฮั่น เมืองก่วงโจว เมืองฮ่องกง เมืองเหอเฝย เมืองหังโจว เมืองเทียนจินและเมืองฉังชุน ทั้งนี้ จีนให้ความสำคัญกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันประเทศมุ่งสู่ชาตินวัตกรรม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ.2560 เพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบรายปี แตะ 1.75 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 2.12% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.01% จากปีที่ก่อนหน้า ขณะที่ค่าใช้จ่ายแยกในส่วนสถาบันของรัฐและวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 7% และ 5.2% ตามลำดับ รายงานระบุว่า ประมาณ 9.2 หมื่นล้านหยวน หรือ 5.3% ของการใช้จ่ายในปี พ.ศ.2560 ทั้งหมด ถูกนำมาใช้ในการวิจัยพื้นฐานฯ ก่อนหน้านี้ "เนเจอร์ อินเดกซ์ 2018" (Nature Index 2018) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงจาก 68 ฉบับ ได้จัดให้สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) ครองแชมป์สุดยอดสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์โลก Manager online 06.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร