Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

หมอจุฬาฯ เตรียมเสนอ 4 ข้อ ปลดล็อก “กัญชา” พรุ่งนี้ ต้องไม่ตัดโอกาสผู้ป่วย  

“หมอธีระวัฒน์” เตรียมเสนอ คกก.ยาเสพติดปลดล็อก “กัญชา” 4 ข้อ ย้ำ ผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัย สารสกัดกัญชาไม่ผ่านมาตรฐานสากล ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง แบ่งระดับหมอในการใช้รักษาโรค และต้องเพิ่มข้อบ่งใช้ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย จาก 4 กลุ่มโรค ชี้ หากไม่เปิดช่อง เป็นการปิดกั้นโอกาสผู้ป่วย วันนี้ (8 พ.ย.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และกรรมการพิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีความเห็นร่วมกัน 4 ข้อ และจะเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ที่จะประชุมในวันที่ 9 พ.ย.นี้ โดยให้ตั้งกรอบเพิ่มเติมจากการยกระดับกัญชา ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องปลอดภัยที่สุด ต้องระวังเรื่องการปนเปื้อน เนื่องจากปัจจุบันมีประเด็นยาฆ่าหญ้า สารเคมีปนเปื้อนจำนวนมาก 2. แม้สารสกัดกัญชาจะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล (Approved Products) แต่กรณีน้ำมันกัญชาให้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ เช่น สหรัฐอเมริกา แม้จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ รับรอง ก็สามารถใช้กับผู้ป่วยได้ แต่กรณีสารสกัดกัญชาที่ไม่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล ในต่างประเทศ ผู้ป่วยจะต้องจ่ายเอง ไม่สามารถเปิดประกันได้ 3. ถ้ามีการใช้ ต้องแบ่งผู้ใช้ออกเป็นระดับต่างๆ คือ แพทย์ทั่วไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งอายุรแพทย์ สมอง มะเร็ง ส่วนหมอทั่วไปสามารถใช้ได้ตามข้อบ่งใช้ที่กำหนด และ 4. ข้อบ่งใช้อยากให้เพิ่มว่า ต้องเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและให้เป็นตัวควบรวมกับแพทย์แผนปัจจุบัน “ประเด็นนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มี นพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธาน ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในแนวเดียวกับตนมากนัก เพราะยังยืนยันว่า ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์มี 4 ข้อ และมีข้อจำกัดอยู่ คือ 1. ลดอาการเกร็งจากโรคปลอกหุ้มประสาทอักเสบ 2. อาเจียนจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 3. ลมชักในเด็กที่ใช้ยา 2 ชนิดแล้วไม่ได้ผล และ 4. ปวดทรมาน ซึ่งเมื่อจำกัดแบบนี้ก็จะทำให้ช่วยผู้ป่วยเพียงพันกว่าคนเท่านั้น จากข้อเท็จจริงมีเป็นแสนๆ คน แทนที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพกลับไปจำกัดเสียเอง ซึ่งผมมองว่าในการประชุมพรุ่งนี้ต้องไม่จำกัด เพราะด้วยเงื่อนไขแบบนี้ ผู้ป่วยจะไม่ได้ประโยชน์มาก อย่างข้อบ่งชี้ข้อที่ 1 และ 2 จะมีแค่พันคน เพราะไปจำกัดว่า อาการเกร็งจากโรคปลอดหุ้มประสาทอักเสบ และอาการข้างเคียงจากมะเร็ง ซึ่งไม่ได้มีแค่อาเจียน แต่ยังมีเบื่ออาหารอีก หรือหรือลมชักในเด็ก จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้ยาตัวอื่นไม่ได้ผล ทำให้ตัดโอกาสในการคุมโรคให้นานออกไปอีก หรือปวดทรมาน ถามว่าเราต้องรอให้คนไข้ทรมานขนาดไหนถึงมีโอกาสได้ใช้ยาลดความทรมาน แทนที่จะเปิดกว้าง เพราะโรคลมชักรวมผู้ใหญ่ก็เป็นแสนคน ภาวะแข็งเกร็งโดยรวมมีเป็นหมื่นคน และอาการข้างเคียงจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ใช่แค่อาเจียนมีอีกเป็นแสนๆ คน เจ็บปวดทรมานอีก นี่คือตัดโอกาสผู้ป่วยรายอื่นไปหมด” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า ที่สำคัญ ยังไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ หรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับประเทศเลย อย่างกรณียาแก้ปวด ประเทศไทยนำเข้าปี 2560 อยู่ที่ 2,088 ล้านบาท หรือยาอื่นๆ อย่างยากลุ่มจิตเวชเฉลี่ยปีละ 1,712 ล้านบาท ยาลดอาการซึมเศร้า 1,609 ล้านบาท ยาพาร์กินสัน 1,230 ล้านบาท ยาโรคสมองเสื่อม 2,490 ล้านบาท เมื่อนำเข้ามาจำหน่ายจะเพิ่มราคาไปอีก 3-10 เท่า แบบนี้ไม่ได้ช่วยลดภาระด้านงบประมาณของประเทศเลย จึงต้องฝากคณะกรรมการที่จะพิจารณาในวันที่ 9 พ.ย.นี้ด้วย ให้เห็นประโยชน์ภาพรวมทั้งหมด เพราะถ้าสุดท้ายจำกัดสิทธิการใช้เช่นนี้ คงมีการเคลื่อนไหวจากผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการพูดคุยกัน ทางเครือข่ายผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งอยู่ระหว่างรอฟังผลการพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไร หากจำกัดสิทธิเหมือนเดิม คาดกันว่า จะรวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความทุกข์ของผู้ป่วยแน่นอน ดังนั้น ขอย้ำว่า กัญชาที่จะปลดล็อกต้องเป็นผู้ช่วยพระเอกได้จริงๆ ไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งตนก็ไม่ได้บอกว่าต้องใช้กัญชาอย่างเดียว เพราะการแพทย์แผนปัจจุบัน ยาก็ยังต้องใช้ เพียงแต่ต้องควบคู่กัน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การประชุมวันที่ 9 พ.ย.ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีทุกภาคส่วนเข้ามาหารือ ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้พิจารณาแค่เรื่องยกระดับสารสกัดจากกัญชาเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ อีก อย่างไรก็ตาม ผลจะออกมาเป็นอย่างไรให้รอผลการประชุมก่อน ซึ่งต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้มอบให้ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธานแทน Manager online 08.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร