Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยในสหรัฐฯ คิดค้นการบำบัดอาการปวดด้วย 'แม่เหล็ก'   

ที่ห้องทดลองในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสเองเจลลีส หรือ UCLA ทีมนักวิจัยกำลังค้นหาวิธีใหม่ในการบำบัดอาการปวดโดยไม่ต้องใช้ยา เนื่องจากมองว่ายาแก้ปวดในบางครั้งอาจสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา ดีโน่ ดี คาร์โล ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่า ยาแก้ปวดมักมีผลข้างเคียงต่อร่างกายผู้ใช้ โดยผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของยาแก้ปวด คืออาการติดยา ในห้องทดลอง ทีมนักวิจัยได้คิดค้นวิธีลดอาการปวดด้วยการใช้ผงแม่เหล็กขนาดจิ๋วผสมลงในเจล ซึ่งเจลนี้พบในสมองและไขสันหลังของคน และเมื่อทาเจลที่มีผงแม่เหล็กผสมลงบนจุดที่มีอาการปวด แม่เหล็กจะทำปฏิกริยากับเซลล์โปรตีนที่สร้างอาการปวดและมีผลช่วยลดอาการปวดลงได้ ดี คาร์โล ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่า สมมุติว่าคุณเกิดมีบาดเเผล คุณสามารถทาเจลที่มีส่วนประกอบของผงเเม่เหล็กนี้ลงบนแผลโดยสารไอออนไดออกไซด์นี้จะเข้าไปในบาดแผลเพื่อช่วยสมานแผล หลังจากนั้นจะใช้แผ่นปิดแผลที่มีคุณสมบัติทางเเม่เหล็กบนบาดแผลด้วย และแผ่นปิดแผลเเม่เหล็กนี้จะทำปฏิกริยากับผงเเม่เหล็กขนาดจิ๋วที่ผสมอยู่ในเจล ทำให้เกิดมีเเรงผลักและแรงดูดเกิดขึ้น ดี คาร์โล ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่า เมื่อมีการสร้างเเรงผลักและเเรงดูดต่อเซลล์โปรตีนที่อ่อนไหวต่ออาการปวด ทำให้จำนวนเซลล์โปรตีนชนิดนี้จะลดลง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลง อาลีเรซา โซฮราบี นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่า ในห้องทดลอง ทีมงานสามารถใช้วัสดุแม่เหล็กนี้ในการลดอาการปวดได้ผลจริง แต่ยังจำเป็นต้องทำการทดลองอีกหลายครั้งก่อนที่จะสามารถนำไปใช้บำบัดคนได้จริงๆ โซฮราบี นักศึกษามหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่า เจลเหล่านี้ทำขึ้นใช้ทดลองในห้องทดลองเท่านั้น เเละจะต้องพัฒนาให้สามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ ในขณะที่ผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจเเละสร้างความหวัง บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ยอมรับว่า พวกเขาจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นถึงลักษณะทางชีววิทยาของผงเเม่เหล็กเเละผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ Voice of America 08.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร