Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

คอสตาริกาโมเดล : ประเทศแรกของโลก !! ใกล้จะปลอดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งและปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  

'คอสตาริกา’ ประเทศเล็กๆ ในอเมริกากลาง อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ฟื้นฟูธรรมชาติ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างจริงจัง คอสตาริกาเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนของโลก ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 เป็นต้นมา 90% ของไฟฟ้าในประเทศได้มาจากพลังงานหมุนเวียน และยังประกาศว่าจะทำให้ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปีค.ศ. 2021 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า กลางปีที่ผ่านมาคอสตาริกาประกาศว่าในช่วงเวลา 3 ปีจากนี้จะยกเลิกพลาสติกแบบใช้แล้วทั้งหมด โดยจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ 100% หรือสามารถรีไซเคิลได้ 100% และไม่ได้มีที่มาจากปิโตรเลียม นโยบายที่ก้าวหน้าและโรดแมปที่ชัดเจนทำให้ประเทศเล็กๆ แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศเช่นโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ ในการยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง คาร์ลอส อัลวาราโด เคซาดา ประธานาธิบดีคนใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาเมื่อปีที่แล้ว ประกาศตอนเข้ารับตำแหน่งว่า "การยกเลิกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของคนรุ่นเรา และคอสตาริกาจะต้องเป็นประเทศแรกๆ ที่ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ" เขายอมรับว่าการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นภารกิจที่ท้าทายมาก โดยเฉพาะในภาคการขนส่งคมนาคม แต่เขาคิดว่ามันเป็นไปได้ ปัจจุบันไฟฟ้าเกือบทั้งหมดในคอสตาริกาได้มาจากพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังน้ำจากแม่น้ำเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าใหญ่ที่สุด ตามมาด้วยพลังงานความร้อนจากภูเขาไฟ (Geothermal) พลังลม พลังงานชีวมวล และพลังงานแสงแดด จากอดีตที่ผ่านมา คอสตาริกามีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างก้าวหน้ามาโดยตลอด ตั้งแต่มีพื้นที่คุ้มครอง (protected area) มากถึงหนึ่งในสี่ของประเทศ ประกาศยกเลิกกิจการสวนสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้อยู่อย่างอิสระ และสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เอกชนอย่างจริงจัง มีการคาดหมายว่า “คอสตาริกาโมเดล” จะกลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการจัดการมลภาวะจากพลาสติกและพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ดังนั้น ถ้าประเทศเล็กๆ ที่มีทรัพยากรและงบประมาณจำกัดอย่างคอสตาริกาทำได้ ประเทศอื่นๆ ก็คงไม่มีข้ออ้างอีกต่อไป Manager online 09.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร