Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ชาวอเมริกันมีแนวโน้มเสียชีวิตจากการใช้ยาโอพิออยด์มากกว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์  

นับเป็นครั้งแรกที่อัตราการเสียชีวิตของชาวอเมริกันจากการใช้ยาโอพิออยด์ (opioid) ซึ่งมีส่วนผสมของฝิ่นเกินขนาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผลการวิเคราะห์ของสภาความปลอดภัยแห่งชาติซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพบว่า ความเป็นไปได้ของอัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยาโอพิออยด์เกินขนาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั้นอยู่ที่ 1 ต่อ 96 และโอกาสที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์อยูที่ 1 ต่อ 103 วิกฤตการณ์เรื่องการใช้ยาโอพิออยด์ในสหรัฐสร้างความวิตกกังวลให้แก่สภาความปลอดภัย และวิกฤตินั้นยิ่งเลวร้ายลงเพราะมีสารเสพติด fentanyl ที่ผิดกฎหมายไหลบ่าเข้ามาในประเทศ บทวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2560 จากศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งรัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐบาลของรัฐต่างๆ พยายามเร่งหาทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาโอพิออยด์ ตัวอย่างของผลกระทบจากการใช้ยานี้ครั้งล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองชิโก รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน และถูกนำส่งโรงพยาบาลอีกมากกว่า 12 คนหลังจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดที่บ้าน ซึ่งในกรณีนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากการใช้สารเสพติด fentanyl รายงานจากสถาบันยาเสพติดแห่งชาติระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 49,000 คนเนื่องจากการใช้ยาโอพิออยด์เกินขนาด ในปีพ.ศ. 2560 และเมื่อปลายปีที่แล้ววุฒิสภาออกกฎหมายเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์นี้ Francis Collins ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติให้สัมภาษณ์แก่ USA TODAY เมื่อเดือนตุลาคมว่า หน่วยงานของตนจะมอบทุนสนับสนุนวิธีการรักษาในระยะยาวสำหรับผู้ติดยาเสพติดโอพิออยด์ และจะพัฒนาวิธีบำบัดรักษาให้ผู้คนสามารถรับมือกับความเจ็บปวดได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติด การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันเมื่อเดือนธันวาคมระบุว่า เด็กและวัยรุ่นเกือบ 9,000 คนเสียชีวิตจากพิษของยาโอพิออยด์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 จนถึงพ.ศ. 2559 Voice of America 07.02.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร