Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เจอเอกสาร 1 หน้าที่หายไปของ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์”  

มหาวิทยาลัยฮีบรูในเยรูซาเล็มได้จัดแสดงเอกสารลายมือเขียนของ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” ซึ่งมีทั้งเอกสารการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิจัย และจดหมายที่เขียนถึงเรื่องส่วนตัว แต่มีเอกสารแผ่นหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างทฤษฎีรวมแรงในธรรมชาติให้เป็นหนึ่งเดียว เอกสาร 1 แผ่นที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกรายงานทางวิชาการของ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” (Albert Einstein) เมื่อปี 1930 ที่พยายามสร้าง “ทฤษฎีสนามรวม” (unified field theory) และอยู่ท่ามกลางเอกสาร 110 แผ่น ที่สำนักเก็บเอกสารสำคัญไอน์สไตน์ของมหาวิทยาลัยฮีบรู (Hebrew University) ในเยรูซาเล็ม ได้รับมาเมื่อประมาณ 2สัปดาห์ก่อน มหาวิทยาลัยฮีบรูได้นำเอกสารเหล่านั้นมาจัดแสดงในช่วงนี้ ซึ่งใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของไอน์สไตน์ในวันที่ 14 มี.ค. โดยเอกสารส่วนใหญ่ที่จัดแสดงนั้น ประกอบด้วยเอกสารลายมือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่สนับสนุนรายงานทางวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 เอกสารลายมือดังกล่าวมีทั้งจดหมายที่เขาเขียนถึงเพื่อนร่วมงานในวงการวิทยาศาสตร์ และจดหมายส่วนตัวที่บางฉบับเขียนถึง ฮันส์ อัลเบิร์ต (Hans Albert) ลูกชายของเขา โดยจดหมายที่เขียนเมื่อปี 1935 ถึงลูกชายเขานั้น แสดงความวิตกกังวลต่อการเติบโตของพรรคนาซีในเยอรมนี ทั้งนี้ เอกสารเกือบทั้งหมดนั้นเป็นที่รับรู้ในหมู่นักวิจัยและยังมีฉบับสำเนาเผยแพร่ โดย ฮานอช กัทฟรุนด์ (Hanoch Gutfreund) ที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แก่สำนักเก็บเอกสารสำคัญไอน์สไตน์ของมหาวิทยาลัยฮีบรู ระบุว่า เอกสารบางฉบับก็มีสำเนาที่ดีกว่า แต่สำเนาบางฉบับก็อยู่ในสภาพย่ำแย่ กัทฟรุนด์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮีบรูระบุว่า เอกสารภาคผนวก 8 แผ่นสำหรับบทความวิชาการทฤษฎีสนามรวมปี 1930 ของไอน์สไตน์นั้นไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ แม้ว่านักวิจัยหลายคนมีฉบับสำเนา แต่ฉบับสำเนานั้นขาดเอกสารไป 1 แผ่นซึ่งเป็นปริศนา แต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบเอกสารที่หายนั้นที่มหาวิทยาลัยนี้ ซึ่งกลายเป็นวัตถุดิบใหม่ “หัวข้อนี้เป็นหนึ่งในความพยายามหลายๆ อย่างของไอน์ไสตน์ที่จะรวมแรงในธรรมชาติให้เป็นทฤษฎีเดียว และเขาก็อุทิศตัวช่วง 30 ปีหลังของชีวิตเพื่อความพยายามนี้” มหาวิทยาลัยฮีบรูระบุ Manager online 07.03.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร