Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

พบฟอสซิล “วาฬ” มี 4 ขา  

นักวิทยาศาสตร์ขุดพบฟอสซิลวาฬมี 4 ขาในทะเลทรายตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของเปรู ร่องรอยของสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมในอดีต ที่เคยเดินท่องไปบนบก และแหวกว่ายในทะเล ฟอสซิลวาฬอายุประมาณ 43 ล้านปีถูกพบในทะเลทรายตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของเปรู ซึ่งพบว่าเป็นวาฬที่มี 4 ขา เคยอาศัยอยู่ทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งเอเอฟพีรานงานว่า การค้นพบครั้งนี้ช่วยสร้างความกระจ่างเรื่องระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมในช่วงเริ่มวิวัฒนาการ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอดีตตัวนี้ยาวประมาณ 4 เมตร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “เปเรโกซัส แปซิฟิคัส” (Peregocetus pacificus) และเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการช่วงกลางที่สำคัญ ก่อนวาฬจะปรับตัวไปเป็นสัตว์ทะเลอย่างสมบูรณ์ แขนขาทั้งสี่ของวาฬโบราณนี้สามารถรับน้ำหนักตัวบนบกได้ ซึ่งนั่นหมายถึงเปเรโกเซตัสสามารถกลับสู่ชายฝั่งที่เป็นพื้นดินแข็งๆ เพื่อพักพิงและออกลูกได้ แต่ก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในท้องทะเล โดยส่วนมือและตีนมีกีบเล็กๆ ซึ่งอาจจะเป็นแผ่นบางๆ ที่ช่วยในการว่ายน้ำ ทั้งนี้การมีนิ้วมือและนิ้วตีนที่ยาว กับแขนขาที่ค่อนข้างบาง อาจทำให้การเคลื่อนตัวไปบกนั้นไม่ง่ายนัก ด้วยลักษณะจมูกที่ยืดยาวและฟันที่แข็งแรง คือมีฟันหน้าสำหรับกัดที่ใหญ่และมีเขี้ยวเคียงข้างฟันกรามสำหรับฉีกเนื้อ ทำให้วาฬเปเรโกเซตัสปรับตัวสู่การล่าเหยื่อขนาดกลางๆ อย่างปลาได้ โอลิเวียร์ แลมเบิร์ท (Olivier Lambert) นักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบันธรรมชาติวิทยาเบลเยียม (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) นักวิจัยหลักของงานวิจัยนี้ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเคอร์เรนท์ไบโอโลจี (Current Biology) เชื่อว่า วาฬชนิดนี้หากินน้ำได้ และเคลื่อนไหวในน้ำได้ดีกว่าบนบก แลมเบิร์ทกล่าวว่า กระดูกหางบางส่วนมีความแข็งแรงเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างตัวนาก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งยอกว่า หางนั้นมีบทบาทสำหรับใช้งานใต้น้ำมากกว่า ทั้งนี้ ยังมีความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นในการวิวัฒนาการของวาฬอยู่น้อย จนกระทั่งเมื่อช่วงทศวรรษ 1990 มีการค้นพบฟอสซิลของวาฬในยุคแรกเริ่ม ฟอสซิลที่หลากหลายได้เผยให้เห็นว่า บริเวณที่เป็นปากีสถานและอินเดียในปัจจุบัน มีร่องรอยของวาฬที่เริ่มวิวัฒนาการเมื่อประมาณ 50 ล้านปีก่อน โดยวิวัฒนาการจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่มีขนาดเล็กประมาณสุนัขตัวกลางๆ และมีกีบเท้า โดยเป็นญาติห่างๆ กับฮิปโป และใช้เวลาหลายล้านปีกว่าที่บรรพบรุษของวาฬจะแพร่กระจายไปทั่วโลก สำหรับตัวอย่างของเปเรซีตัสที่พบนั้นเป็นกระดูกวาฬ 4 ขาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดที่พบอยู่นอกอินเดียและปากีสถาน และเป็นตัวอย่างแรกที่พบจากภูมิภาคแปซิฟิกและซีกโลกตอนใต้ ซึ่งแลมเบิร์ทให้มุมมองว่า การพบที่เปรูนั้นแสดงว่าวาฬ 4 ขา แพร่กระจายจากเอเชียใต้สู่แอฟริกาเหนือ จากข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกใต้สู่โลกใหม่ และยังแสดงให้เห็นว่า วาฬตัวแรกที่ไปถึงอเมริกานั้นยังคงความสามารถในการเดินบนบกอยู่ ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทำให้ขาหน้าของสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมพัฒนาไปเป็นครีบกว้าง ส่วนขาหลังที่สุดกลายเป็นร่องรอยที่เหลือเล็กนิดเดียว จนกระทั่งเมื่อ 40 ล้านปีก่อน สายสกุลของวาฬก็ได้พัฒนาแยกออกไปเป็นสัตว์ทะเลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แล้วแบ่งเป็นสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลือรอด 2 กลุ่มในปัจจุบัน นั่นคือกลุ่มที่หากินด้วยการกรองกินน้ำน้ำ และวาฬที่หากินด้วยฟังอย่างโลมาและวาฬเพชฌฆาต Manager online 9.04.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร