Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ยาจำนวนมากมีส่วนประกอบที่ไม่มีตัวยาแต่ก่อให้เกิดอาการแพ้   

รายงานที่ตีพิมพ์เมื่อราวกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในวารสาร Science Translational Medicine ชี้ว่า ยารักษาโรคชนิดต่างๆ มักมีส่วนผสมที่เรียกว่าส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอาการเเพ้หรืออาการท้องร่วง อาเจียนหรือปวดท้อง สำหรับคนที่แพ้ส่วนประกอบที่ผสมอยู่ในยาเหล่านี้ ยารักษาโรคอาจมีส่วนประกอบที่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคผสมอยู่ เช่น กลูเตน เเลคโตส หรือสีย้อม ที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้บางอย่างในผู้ป่วยบางคน ด็อกเตอร์จีโอวานนี ทราเวิร์สโซ (Dr. Giovanni Traverso) แพทย์ระบบทางเดินอาหารริเริ่มการวิจัยนี้ หลังจากคนไข้โรคเซลิแอคของเขามีอาการแพ้ยารักษาโรคที่มีกลูเตนผสมอยู่ เขากล่าวว่ายังมีความเข้าใจกันน้อยมากเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคในยารักษาโรค การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาตามใบสั่งเเพทย์เเละยาที่ซื้อได้ตามร้านขายยามากกว่า 42,000 ชนิด การวิจัยนี้พบว่ายารักษาโรคหนึ่งเม็ดมีส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคอย่างน้อย 8 อย่าง เเต่ยาบางชนิดอาจมีส่วนประกอบที่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคถึง 20 อย่างหรือมากกว่านั้น แม้ส่วนผสมที่น่ากังวลส่วนมากในยารักษาโรคมีอยู่ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น แต่นักวิจัยชี้ว่าร้อยละ 39 ของผู้สูงวัยที่กินยาตามใบสั่งเเพทย์วันละอย่างน้อย 5 ชนิด ดังนั้นปริมาณเล็กน้อยจากตัวยาเเต่ละตัวเมื่อรวมกันเเล้วก็ค่อนข้างสูง บรรดาผู้ผลิตยาได้ออกคำเตือนเเล้วบนฉลากยารักษาโรค หากยานั้นๆ มีส่วนผสมของน้ำมันถั่วสกัด และทางสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐฯกำลังพิจารณาข้อเสนอที่ว่า ควรมีการติดคำเตือนบนฉลากยาที่มีส่วนผสมของกลูเตนด้วย Voice of America 09.04.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร