Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

แบรนด์ดังผนึกกำลังยกระดับการรีไซเคิลพลาสติก PET ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งแรกของโลก  

แกลร์มง-แฟร็อง, ประเทศฝรั่งเศส : คาร์ไบโอส์ (Carbios) บริษัทผู้บุกเบิกโซลูชันอุตสาหกรรมชีวภาพที่มุ่งพลิกโฉมวงจรชีวิตของพลาสติกและเส้นใยโพลิเมอร์ และ ลอรีอัล (L’Oreal) ผู้นำด้านความงามระดับโลก ประกาศการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ เนสท์เล่วอเตอร์ส (Nestlé Waters) เป๊ปซี่โค (PepsiCo) และ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู๊ด ยุโรป (Suntory Beverage & Food Europe) สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านพลาสติกให้เป็นจริง โดยคาร์ไบโอส์ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านความยั่งยืน ที่สามารถรีไซเคิลพลาสติก PET และวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ได้เหนือกว่าเทคโนโลยีรีไซเคิลรูปแบบอื่น ๆ ด้วยการใช้เอนไซม์ชนิดพิเศษ นวัตกรรมนี้สามารถรีไซเคิลพลาสติก PET ให้มีคุณภาพไม่แตกต่างไปจากพลาสติก PET ที่ผลิตขึ้นใหม่ ที่สามารถนำไปผลิตเป็นขวดและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ก่อนหน้านี้คาร์ไบโอส์และลอรีอัล ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือและนำเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคาร์ไบโอส์ มาสู่ตลาดเพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม และ เนสท์เล่วอเตอร์ส เป๊ปซี่โค และ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู๊ด ยุโรป ได้เข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านพลาสติก โดยใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลด้วยเอนไซม์ที่ทันสมัยของคาร์ไบโอส์ ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลา 4 ปี พันธมิตรของกลุ่มความร่วมมือตั้งเป้านำเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติก PET ของคาร์ไบโอส์เข้าสู่ตลาด พร้อมใช้ประโยชน์จากพลาสติกคุณภาพสูงที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วให้มากขึ้นตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมถึงความก้าวหน้าทางเทคนิค และการสนับสนุนการจัดหาพลาสติก PET ที่ผ่านการรีไซเคิล 100% ในเกรดที่ใช้ในการบริโภคสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ คาร์ไบโอส์ได้พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการช่วยย่อยขยะพลาสติก PET ให้กลายเป็นองค์ประกอบพลาสติกตั้งต้น ซึ่งสามารถนำไปผลิตพลาสติก PET คุณภาพสูงได้ โดยเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนี้สามารถรีไซเคิลพลาสติก PET ได้ซ้ำๆ นับเป็นการปูทางสู่การนำพลาสติก PET รีไซเคิล 100% ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คาร์ไบโอส์เป็นบริษัทแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์มาผลิตขวดพลาสติก PET จากพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งวิธีการทางชีวภาพนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับพลาสติก PET ทุกรูปแบบ (แบบใส, สี, ขุ่น และแบบหลายชั้น) รวมถึงเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โดยกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ความร้อนในระดับที่จำกัด และไม่ต้องใช้แรงกดอากาศหรือตัวทำละลาย ทำให้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาตินั้นลดลง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติกทั่วโลก ด้วยการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจากพลาสติกและเส้นใยใช้แล้ว เทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกของคาร์ไบโอส์จึงเป็นโซลูชันที่ปฏิบัติตามหลักความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ฌอง-คล็อด ลูมาเรท์ ซีอีโอของคาร์ไบโอส์ กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ เนสท์เล่วอเตอร์ส เป๊ปซี่โค และ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู๊ด ยุโรป เข้าสู่กลุ่มความร่วมมือที่เราได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับลอรีอัล การมีส่วนร่วมของบริษัทเหล่านี้จะช่วยเร่งการดำเนินการตามความมุ่งมั่นของเรา และยังช่วยให้เทคโนโลยีรีไซเคิลของเราถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น และนับเป็นการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการกับขยะพลาสติก” ฟีลิป ธูวีอง รองประธานฝ่ายบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาของลอรีอัล กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเทคโนโลยีของคาร์ไบโอส์เป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ ที่นอกเหนือไปจากการรีไซเคิลเชิงกลและทางเคมีอันเป็นกลไกขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายปี 2025 ของเรา ที่ตั้งเป้าให้องค์ประกอบพลาสติกในผลิตภัณฑ์ของเรานั้น 50% มาจากการรีไซเคิลหรือมาจากแหล่งชีวภาพ การผนึกกำลังกันนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสร้างโลกที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” มาสซิโม คาเซลลา หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่วอเตอร์ส กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี้ ซึ่งช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของ เนสท์เล่ในการเพิ่มปริมาณพลาสติก PET ที่ผ่านการรีไซเคิลในขวดของเราโดยไม่ลดทอนคุณภาพ และยังได้มีส่วนร่วมในสร้างโลกที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแก่คนรุ่นหลัง” ไซมอน โลว์เดน ประธานฝ่ายอาหารระดับโลกของเป๊ปซี่โค กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป๊ปซี่โค มุ่งมั่นในการสร้างโลกที่พลาสติกจะไม่มีวันกลายเป็นขยะ การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้จะต้องร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วทั้งวงจรของบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มความร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้เราสามารถเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการรีไซเคิลที่มีอนาคตสดใส เมื่อใช้ควบคู่กับการรีไซเคิลเชิงกลและทางเคมีแล้ว จะทำให้เราเข้าใกล้เศรษฐกิจพลาสติกแบบหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น” โรเบอร์โต วานิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู๊ด ยุโรป กล่าวปิดท้ายว่า “การรับมือกับปัญหาระดับโลกอย่างขยะพลาสติกนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในวงกว้าง อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาพลิกวงการ เรามีความยินดีในการเป็นพันธมิตรกับคาร์ไบโอส์ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างแท้จริงในการจัดการกับขยะพลาสติก โดยแนวทางระดับนวัตกรรมในการรีไซเคิลด้วยเอนไซม์ สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู๊ด ยุโรป ในการรุกหาวิธีแก้ไขปัญหาที่รองรับกับความท้าทายในปัจจุบัน และสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป” คาร์ไบโอส์ (Carbios): บริษัทเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบรรดาผู้ผลิต บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 และได้พัฒนากระบวนการทางชีววิทยาระดับอุตสาหกรรมมาแล้ว 2 รายการสำหรับการสลายและรีไซเคิลโพลิเมอร์ทางชีวภาพ นวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยเพิ่มสมรรถนะและวงจรชีวิตของพลาสติกและสิ่งทอ ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเอนไซม์ที่คัดเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจของคาร์ไบโอส์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลักดันนวัตกรรมบริษัทให้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เอนไซม์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางชีววิทยาต่าง ๆ ผ่านการทำข้อตกลงในการให้ใบอนุญาตโดยตรงหรือการทำธุรกิจร่วมทุน แก่เหล่าบริษัทรายใหญ่ในขอบข่ายที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยคาร์ไบโอส์ ได้จัดตั้งธุรกิจร่วมทุนชื่อคาร์ไบโอลิซ (Carbiolice) ขึ้นเมื่อปี 2016 ธุรกิจร่วมทุนดังกล่าวจะให้บริการเทคโนโลยีที่คาร์ไบโอส์ เป็นผู้ออกใบอนุญาตเป็นเทคโนโลยีแรก ด้วยการผลิตเม็ดเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกแบบย่อยสลายได้ทางชีวภาพและพลาสติกที่มาจากชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.carbios.fr Manager online 13.05.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร