Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักศึกษาในอังกฤษ ผลิตวัสดุไบโอพลาสติกจากหนังปลาและสาหร่ายสีแดง หวังทดแทนการใช้พลาสติกได้  

ปัญหาจากขยะพลาสติกนั้น เป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดี นอกจากจะย่อยสลายยากแล้ว ยังสามารถส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างทะเลได้อีกด้วย นักศึกษาคนหนึ่งเห็นถึงปัญหานี้ และได้ออกแบบวัสดุใหม่ขึ้นมาเพื่อจะช่วยลดการใช้พลาสติก Lucy Hughes นักศึกษาวัย 23 ปี จาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ ได้ผลิตวัสดุไบโอพลาสติกเรียกว่า ‘Marinatex’ ทำมาจากขยะอินทรีย์ (organic waste) ในอุตสาหกรรมประมง อย่างหนังปลาและสาหร่ายแดง เป็นความพยายามที่จะลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเล ไบโอพลาสติก คือวัสดุที่มีความทนทานมากกว่าถุงพลาสติก แต่ไม่กรองสารพิษ และยังย่อยสลายได้ ดังนั้นสามารถทิ้งรวมกับขยะปกติได้เลย วัสดุ Marinatex นี้ สามารถทดแทนการใช้แผ่นพลาสติกแบบที่ใช้ในกล่องกระดาษทิชชู่ หรือกล่องแซนด์วิช เพื่อให้เหมาะสมกับอายุการใช้งานของสินค้า และดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น “มันไม่มีเหตุผลสำหรับฉันเลย ที่เราใช้พลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทาน กับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 1 วัน” Lucy กล่าว Lucy เล่าว่าความคิดนี้แล่นเข้ามาในหัว ระหว่างที่เธอได้มีโอกาสไปดูบริษัทประมงแห่งหนึ่ง และพบกับปริมาณขยะอินทรีย์ที่อุตสาหกรรมนี้สร้างขึ้นมา เธอจึงพยายามลองผิดลองถูก ใช้หนังปลาควบคู่กับสาหร่ายแดง ในการผลิตพลาสติกแบบยั่งยืน ในตอนนี้โปรเจกต์ของ Lucy ยังมีขนาดที่เล็กอยู่ แต่ถ้าได้รับการสนับสนุน วัสดุนี้อาจเข้าไปสู่ตลาดได้ภายในปีหน้าเลย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง มีวิจัยจาก Pensylvania State University ที่พบว่าโปรตีนจากปลาหมึก ก็สามารถนำไปสร้างเป็นวัสดุทางเลือกแทนพลาสติก ที่มีความยั่งยืนเช่นเดียวกัน สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ รัฐบาลแคนาดาก็เพิ่งจะประกาศแผนว่าจะแบนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หรือใช้แล้วทิ้ง ให้ได้ภายในปี 2021 “ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว สังคมของผู้บุกเบิกไบโอพลาสติก ที่ช่วยกันหาทางเลือกอื่นให้กับการพึ่งพาพลาสติก กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ” Lucy กล่าว อ้างอิงจาก http://www.ladbible.com/news/uk-student-designs-sustainable-plastic-alternative-made-using-fish-skin-20190605?source=facebook https://www.facebook.com/1721313428084052/posts/2233326700216053?s=1146391109&sfns=mo https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48477087 thematter 12.06.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร