Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ไอเดียล้ำ CUP.FEE ช่วยลดขยะ ด้วยคอนเซปต์ถ้วย "กาแฟ 3 in 1"  

มนุษย์กำลังอาศัยอยู่บนโลกที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลเกินความจำเป็น ซึ่งได้เห็นปรากฏการณ์มากมายแล้วว่ามีการใช้ทรัพยากรที่ไม่ค่อยจะคุ้มค่า โดยเฉพาะจากวัสดุพลาสติก เมื่อไม่ต้องการ ทิ้งเป็นขยะ กลับมาสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ “พลาสติก” มีคุณประโยชน์อย่างมากมาย แต่กลับกลาย เป็นมลพิษย้อนกลับมาสร้างปัญหาแก่มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับระบบนิเวศในมหาสมุทร ดังนั้นทุกย่างก้าวในการทำการใดๆ ของคน องค์กร ให้เป็น 'สีเขียว' ย่อมเป็นประเด็นที่ผู้คนทั่วโลกจับจ้องและชื่นชม เช่นเดียวกับ CUP.FEE เป็นหนึ่งในการออกแบบที่หวังว่าจะสร้างผลกระทบในเชิงอนุรักษ์ ให้ผู้บริโภคช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถ้วยทำจากกระดาษคราฟท์ และยังใช้พกพาอย่างสะดวกจากไอเดียการออกแบบที่ชาญฉลาด ช่วยลดขยะอีกขั้นได้ด้วยถ้วย "กาแฟ 3 in 1" ซึ่งเป็นทั้งซอง-แก้ว-ช้อนคนกาแฟ วัสดุที่ใช้ทำจากกระดาษคราฟท์ ที่รีไซเคิลได้ 100% จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยะจากแก้วกาแฟ ซองกาแฟ และช้อนคนกาแฟใช้แล้วทิ้ง มีปริมาณมหาศาลในปัจจุบัน ซึ่งเราไม่อาจจะมองข้ามอีกต่อไป ดีไซเนอร์ชาวเกาหลี Jo Sae Bom และ Jeong Lan จึงปิ๊งดีไซน์กาแฟ 3 in 1 ที่ช่วยลดขยะได้อีกขั้น ใช้ชื่อว่า CUP.FEE ที่บอกว่า 3 in 1 เพราะในแพกเกจจิ้ง CUP.FEE อันเดียวเป็นทั้ง 1. ถ้วยกาแฟ 2. มีช้อนคนกาแฟ 3. ซองกาแฟ จึงช่วยลดขยะได้ถึง 3 ชิ้นในหนึ่งเดียว! CUP.FEE ถือว่าเป็นอีกดีไซน์ที่พยายามจะช่วยโลกของเรา ลดขยะที่กำลังก่อปัญหาต่อมนุษย์และระบบนิเวศ Manager online 11.07.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร