Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ฝรั่งเศสพัฒนาเครื่องจักร แปลงพลาสติกเป็นน้ำมัน  

พลาสติกที่โดนความร้อนแล้วจะกลายมาเป็นน้ำมันดีเซล ที่ผู้พัฒนากล่าวว่าสามารถใช้เป็นเครื่องปั่นไฟหรือมอเตอร์เรือได้ประมาณ 65% เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้ในการทำความร้อน และเป็นน้ำมันดีเซลที่สามารถจุดไฟให้ตะเกียงอีก 18% เป็นก๊าซที่ให้ความร้อนอีก 10% (Gas for heating ) และเป็นคาร์บอนสำหรับทำสีเทียนและสีย้อมอีก 7% Costes กล่าวว่าขบวนการณ์นี้ทำงานโดยทำให้โมเลกุลพลาสติกแตกออกมาและเปลี่ยนสภาพไปเป็น Hydrocarbon ซึ่ง Hydrocarbons เหล่านี้จะถูกแยกภายหลังให้เป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ ก๊าซที่ถูกแยกออกมาจะถูกกักเก็บไว้ที่ด้านบนสุดของเครื่องด้วย Costes ได้ทำงานกับองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง Earth wake เพื่อพัฒนาเครื่องจักรนี้ และหวังว่าจะนำออกมาขายในราคา 50,000 ยูโร ในขณะนี้ เครื่องจักรของเขาสามารถเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันได้ 10 ตันต่อเดือน ทีมกล่าวว่า การที่พลาสติก 1 กิโลสามารถนำมาสร้างน้ำมัน 1 ลิตร มันจะส่งผลดีต่อประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาพลาสติกและราคาน้ำมันมากๆ พวกเขายังหวังจะสร้างเครื่องที่ใหญ่ขึ้นขนาดเท่าตู้คอนเทนเนอร์ที่จะผลิตน้ำมันออกมาได้ถึงชั่วโมงละ 40 ลิตร Francois Danel จาก Earth Wake กล่าวว่า “เราอยากสร้างโมเดลที่ยั่งยืนจะได้มีการนำมาใช้และนำไปผลิตต่ออีกเรื่อยๆในอนาคต” เขากล่าวอีกว่า “อยากให้เครื่องนี้เป็นเครื่องมือทั้งเพื่อด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะหน้าที่ของมันคือเก็บขยะพลาสติกเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่าและสร้างงานในเวลาเดียวกัน” Samuel Le Bihan ผู้ก่อตั้ง Earth Wake กล่าวว่า ถ้าพลาสติกพวกนี้มีค่าขึ้นมา คนจะไม่ทิ้งมัน พวกเขาจะเก็บมันไว้ เหมือนกับขวดพลาสติกต่างๆ สิ่งสำคัญในการจัดการขยะพลาสติกคือต้องลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ต้นทาง และจัดการกับขยะที่เราทิ้งลงไปในทะเล แต่ถึงเราจะสามารถจัดการขยะในทะเลได้ เราก็ยังมีพลาสติกอีกหลายตันที่ยังคงต้องจัดการอยู่ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งการคิดค้นพัฒนาทางออกสำหรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้อย่างขยะพลาสติก อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการแปลงขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมัน โดยมีหลายที่ที่ได้ทดลองทำออกมาจริงๆ แล้ว รวมถึงในไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต และการนำไปใช้ก็ต้องดูกันต่อไป Dailynews online 11.09.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร