Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นักวิจัยจีนใช้เทคโนโลยียานอวกาศสร้าง “หัวใจเทียม” ชนิดใหม่  

กลุ่มสื่อจีนรายงาน (10 ก.ย.) สถาบันศึกษาเทคโนโลยียานส่งแห่งจีน (China Academy of Launch Vehicle Technology ชื่อย่อ CALT) เปิดตัว “ฮาร์ตคอน” (HeartCon) ซึ่งเป็นหัวใจเทียมที่มีน้ำหนักเพียง 180 กรัมและมีขนาดเล็กกว่ากำปั้น สถาบันศึกษาเทคโนโลยียานส่งแห่งจีนเริ่มพัฒนาฮาร์ตคอนตั้งแต่ปี 2552 โดยใช้กลไกเซอร์โวแมคคานิกส์ (servomechanism) หรือกลไกควบคุมการขับเคลื่อนจรวด ในการยกของเหลวให้ลอยตัวด้วยแม่เหล็ก เพื่อผลิตเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจห้องล่างที่สร้างความเสียหายต่อเลือดน้อยลง เมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา มีการทดสอบการใช้ฮาร์ตคอนในมนุษย์ โดยชายวัย 39 ปี และหญิงวัย 62 ปี เป็นผู้ป่วยสองรายแรกที่ถูกเข้ารับการทดลองปัจจุบัน ต่างมีสุขภาพแข็งแรงดี รายงานระบุว่า การปลูกถ่ายหัวใจด้วยอุปกรณ์ฮาร์ตคอนนี้มีราคาถูกกว่าการปลูกถ่ายหัวใจเทียมที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.1 ล้านบาท) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในจีนอย่างน้อย 10 ล้านคน ทั้งนี้ สถาบันศึกษาเทคโนโลยียานส่งแห่งจีนคาดว่า จะได้รับอนุมัติให้จัดจำหน่ายหัวใจเทียมฮาร์ตคอนเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 2 ปี Manage ronline 10.09.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร