Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เมนูสั่งด้วยเสียง  

เมนูสั่งด้วยเสียง – เทเยอร์ แทบบ์ วิศวกรจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนา “ชีสบอร์ก” (Cheesborg) หุ่นยนต์ทำแซนด์วิชกริลชีส เมนูอาหารเช้าและอาหารว่างยอดนิยม ด้วยคำสั่งเสียง ชีสบอร์กทำงานเชื่อมต่อกับกูเกิ้ล แอสซิสแทนต์ ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานผ่านเสียง เมื่อผู้ใช้งานพูดประโยคเริ่มต้นสั่งการและระบุให้ทำแซนด์วิชกริลชีส อุปกรณ์ดูดของหุ่นยนต์ชีสบอร์กจะดูแผ่นขนมปัง 1 ชิ้น และปล่อยลงบนสายพาน จากนั้นหมุนไปอีกทางเพื่อดูดแผ่นชีสขึ้นมา และวางลงบนขนมปังที่อยู่บนสายพาน ก่อนจะหมุนกลับไปทางเดิมเพื่อดูดขนมปังอีกแผ่นเพื่อนำมาวางประกบ เสร็จแล้วสายพานจะค่อยๆ เคลื่อนที่ นำขนมปังและชีสตรงไปยังเครื่องปิ้งขนมปังแบบพานีนี่ โดยจะปิ้งขนมปังในเวลาที่วิจัยมาแล้วว่าให้ผลลัพธ์ของกริลชีสที่อร่อยที่สุด เมื่อขนมปังสุก ถาดปิ้งจะเปิดออก และแถบดันด้านข้างจะดันกริลชีสร้อนๆ ลงสู่ถาดอีกฝั่งเพื่อให้ผู้ใช้งานหยิบรับประทานได้ทันที เบื้องต้นชีสบอร์กยังใช้เวลาในการทำกริลชีสค่อนข้างนาน แต่ถือเป็นการจุดประกายหุ่นยนต์ทำครัวสำหรับโลกอนาคต ต่อยอดพัฒนาและปรับปรุงให้กลายเป็นหุ่นยนต์ ทำกริลชีสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงหุ่นยนต์ทำครัวประเภทอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบสั่งการทางเสียง Khaosod online 6.11.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร