Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สบู่มือถือ  

สบู่มือถือ – โฟนโซปจากสหรัฐอเมริกา เปิดตัว “โฟนโซป” (PhoneSoap) เวอร์ชั่น 3 กล่องทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยไร้แบคทีเรีย และสารพัดเชื้อโรคอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งผลวิจัยพบว่าโทรศัพท์มือถือเป็นแหล่งสะสมและที่เพาะพันธุ์ของแบคทีเรียตัวร้ายมากกว่าโถสุขาห้องน้ำสาธารณะถึง 18 เท่า เพราะสัมผัสกับมือของผู้ใช้และพื้นผิวต่างๆ ตลอดทั้งวัน ที่สำคัญคือการใช้ผ้าเช็ดยังเป็นการทำความสะอาดแค่ผิวเผิน ลดได้เพียงรอยนิ้วมือ และฝุ่น แต่ไม่มากพอต่อการกำจัดเชื้อโรค ทีมงานจึงออกแบบโฟนโซปมา เพื่ออำนวยความสะดวกในยุคที่มือถือกลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ในรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพกพาสะดวก ด้านในติดตั้งหลอดไฟแสงอัลตราไวโอเลต-ซี หรือยูวี-ซี วิธีการใช้งานก็แค่นำโทรศัพท์วางลงในช่องด้านในกล่องโฟนโซป จากนั้นปิดฝากล่อง และเปิดเครื่อง ไฟสีฟ้าด้านข้างจะปรากฏขึ้น แสดงว่ายังอยู่ในกระบวนการทำความสะอาด หลังจากผ่านไป 10 นาที ไฟสีฟ้าจะดับลง และโทรศัพท์ก็สะอาดพร้อมใช้อย่างสบายใจอีกครั้ง จากการทดสอบใช้เชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่ได้จากโถชักโครก ภายในรูจมูก และพื้นรองเท้า ไปเพาะขยายพันธุ์บนพื้นผิวโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ต่อมานำเครื่องหนึ่งใส่ลงในโฟนโซป และอีกเครื่องปล่อยไว้เฉยๆ เมื่อนำมาตรวจสอบ พบว่ามือถือที่ปล่อยไว้มีแบคทีเรียเติบโตจำนวนมาก ขณะที่มือถือในโฟนโซปไม่ปรากฏแบคทีเรีย ซึ่งบริษัท ยืนยันว่าโฟนโซปกำจัดเชื้อร้ายได้มากถึงร้อยละ 99.9 Khaosod online 2.12.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร