Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วาฬสีน้ำเงินหัวใจเต้นเชื่องช้า แค่นาทีละ 2 ครั้ง ขณะดำน้ำหาอาหาร  

วาฬสีน้ำเงินหัวใจเต้นเชื่องช้า แค่นาทีละ 2 ครั้ง ขณะดำน้ำหาอาหาร – BBCไทย วาฬสีน้ำเงิน (Blue whale) ได้ชื่อว่ามีโครงสร้างร่างกายและขนาดของหัวใจใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์โลก แต่ความน่าอัศจรรย์ของยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลยังไม่หมดลงแค่นั้น เมื่อล่าสุดนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของวาฬสีน้ำเงินในธรรมชาติได้เป็นครั้งแรก และพบว่าในขณะที่ดำน้ำลึกหาอาหาร หัวใจของพวกมันเต้นช้าอย่างเหลือเชื่อเพียง 2 ครั้งต่อ 1 นาทีเท่านั้น ทีมนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ ได้ทดลองติดเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ตรงบริเวณใกล้ครีบของวาฬสีน้ำเงินตัวหนึ่ง ขณะที่มันโผล่ขึ้นหายใจเหนือผิวน้ำ แล้วเฝ้าติดตามสัญญาณจากเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งจะส่งข้อมูลการเต้นของหัวใจวาฬมาจากขั้วไฟฟ้าที่แนบชิดติดกับผิวหนังวาฬด้วยถ้วยดูดสุญญากาศ ผลการตรวจวัดที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ สร้างความประหลาดใจให้กับวงการชีววิทยาทางทะเล เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจวาฬในระดับต่ำสุดที่พบนั้น ยังต่ำกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ 15 ครั้งต่อนาทีอย่างมาก ทีมนักชีววิทยาได้เฝ้าติดตามวาฬตัวดังกล่าว ซึ่งกำลังแหวกว่ายและดำน้ำหาอาหารในอ่าวมอนเทอเรย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาเกือบ 9 ชั่วโมง และได้บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจวาฬที่ 2-8 ครั้งต่อนาที ซึ่งเกิดขึ้นหลายร้อยครั้งในระหว่างนั้น Khaosod online 28.11.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร