Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ส่อง ‘สารพัดวิธีแบบบ้านๆ’ ที่ชาวบ้านหูเป่ยใช้รับมือไวรัสร้ายแพร่ระบาด  

สำนักข่าวซินหวา สื่อทางการจีน รายงาน (11 ก.พ.) พาชมวิธีการต่างๆ ที่แม้จะดูธรรมดาแต่ทรงประสิทธิภาพ ในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ของชาวบ้านในเมืองสุยโจว มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ชุมชนหลิ่วซู่ถั่งใน เมืองสุยโจว มณฑลหูเป่ย ซึ่งมีประชาชนอยู่ราว 5,800 ครัวเรือน สั่งปิดทางเข้าออกชุมชนจาก 41 ช่องทาง เหลือเพียง 14 ช่องทาง เพื่อควบคุมการไหลเวียนของผู้อยู่อาศัย ขณะที่ประชาชนที่เดินทางเข้าออกชุมชนจะถูกซักถามและคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเวียนเป็นกะ อีกจุดหนึ่งในร้านค้าขนาดเล็ก ลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านจะต้องชำระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) และรอหยิบสินค้าอยู่ด้านนอกประตูเหล็กเพื่อป้องกันมิให้มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้อื่น นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุมชนยังคอยกำชับให้ประชาชนอยู่กับบ้าน พร้อมทั้งจัดส่งยาและของใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการห้อยกับปลายไม้ยื่นข้ามรั้วให้แก่บ้านต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการกักโรค ด้านโรงพยาบาลกลางสุยโจวก็กำลังเร่งยกระดับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไวรัสโคโรนาเช่นกัน จางเจิ้นเจี้ยน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางสุยโจว กล่าวว่า “ขณะนี้โรงพยาบาลของเรามีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 344 ราย มี 2 รายที่อาการอยู่ในขั้นรุนแรง ส่วนอีก 23 รายอยู่ในขั้นวิกฤต ส่วนผู้ป่วยที่หายดีและกลับบ้านได้แล้วมี 16 ราย สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือเจ้าหน้าที่วิชาชีพ โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ ระบบทางเดินหายใจ และการรักษาผู้ป่วยหนักกำลังเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน” ทั้งนี้ จนถึงสิ้นวันจันทร์ (10 ก.พ.) จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ที่ได้รับการยืนยันผลในจีนแผ่นดินใหญ่รวมอยู่ที่ 42,638 ราย ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 1,016 ราย Manager online 12.02.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร