Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อว.หางานให้ นศ.ที่ได้ผลกระทบจากเหตุกราดยิง  

อว.หางานให้ นศ.ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิง พร้อมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 10 ก.พ.63 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร อว. ได้เดินทางมาที่อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 24 ราย ที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา พร้อมนำกระเช้าดอกไม้มามอบให้กำลังใจ ดร.สุวิทย์กล่าวว่า มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ทำงานพาร์ทไทม์ในห้างสรรพสินค้า Terminal 21 ซึ่งจากเหตุดังกล่าวอาจทำให้ต้องหยุดทำงานและสูญเสียรายได้พิเศษที่ต้องนำไปช่วยเหลือครอบครัว ดังนั้นจึงได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมาทั้งหมดหางานให้นักศึกษาทำเพื่อไม่ให้ขาดรายได้ในระหว่างนี้ไปก่อน รวมทั้งให้ประสานกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อจัดหางานช่วยนักศึกษาบรรเทาความเดือดร้อน ที่สำคัญ ทีม รพ. มทส. ได้เตรียมเปิดเพจให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิตโดยมีทีมจิตแพทย์จาก รพ.มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คอยให้คำปรึกษา พร้อมจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งเตรียมความพร้อม การตั้งทีมสุขภาพจิต มทส. เพื่อทำความเข้าใจภาวะป่วยทางจิตหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) และการเยียวยารักษาอย่างถูกวิธี พร้อมแผนผังการทำงาน และการส่งรักษาต่อไป โดยหลังจากนี้ตนจะสั่งการให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป Manager online 10.02.20

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร