Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ไบโอเทคสร้างมาลาเรียเรืองแสง  

ประยุกต์ความรู้เรื่องสารเรืองแสงจากเจ้าของรางวัลโนเบลเคมี เฝ้าดูพฤติกรรมเชื้อร้ายอย่างใกล้ชิด หวังพบหนทางพัฒนายาต้านประสิทธิภาพสูง

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์  นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทีมวิจัยศึกษาใช้โปรตีนสารเรืองแสง (Green Fluorescent Protein : GFP) เป็นเครื่องมือพัฒนายาชนิดใหม่

โดยติดโปรตีนเรืองแสงในยีนของเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum) ชนิดที่ดื้อยา เพื่อทดสอบอัตราการอยู่รอดของเชื้อ สารเรืองแสงจะช่วยให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการพัฒนายาใหม่ จำเป็นต้องทดสอบฤทธิ์ของสารตั้งต้นที่ค้นพบ กับเชื้อมาลาเรียที่มีอยู่หลายชนิด เพื่อดูว่าสามารถฆ่าเชื้อชนิดใดได้บ้าง เมื่อนำสารเรืองแสงมาใส่ในยีนของเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิด ก็สามารถระบุถึงการอยู่รอดของเชื้อ และประสิทธิภาพของสารตั้งต้นที่นำมาทดสอบ

“ไบโอเทคเริ่มใช้เทคโนโลยีสารเรืองแสงมาระยะหนึ่ง โดยทดสอบกับการวิจัยยามาลาเรียและยาต้านวัณโรค เทคนิคนี้ช่วยให้ขั้นตอนการทดสอบตัวยากับเชื้อทำได้เร็วขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้เวลาราว 2-3 วันก็เหลือเพียง 2 ชั่วโมง ขณะที่ข้อดีของสารเรืองแสงคือสามารถทดสอบเชื้อได้หลายชนิดพร้อมกัน” นักวิจัยไบโอเทค กล่าว

นอกจากการนำเทคโนโลยีสารเรืองแสงมาใช้ในการวิจัยแล้ว ไบโอเทคตั้งความหวังที่จะพัฒนาเทคนิคการใช้สารเรืองแสง ในสภาวะแสงที่เข้มข้นขึ้น เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ต้องการติดสารเรืองแสงเพื่อการวิจัยระดับโครโมโซม ซึ่งเทคนิคทั่วไปทำได้ยาก

ด้าน รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลังจากการค้นพบสารเรืองแสงสีน้ำเงินในแมงกะพรุน โดยนักวิทยาศาสตร์ในปี 2505 และศึกษาวิจัยต่อในหนอนตัวกลม การค้นพบแสงสีเขียว ระบบการส่งผ่านพลังงานแสง ก่อเกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายใน 30 ปีต่อมา

ล่าสุดส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบและวิจัยโปรตีนเรืองแสงคือ  โอซามุ ชิโมมุระ มาร์ติน ชาลฟีและโรเจอร์ เฉียน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2551 ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้แพร่หลายในงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์ เพื่อติดตามพฤติการณ์การแสดงออกของยีนในระดับโมเลกุลสิ่งมีชีวิต ที่ผ่านมามีการศึกษาในแบคทีเรีย หนูทดลอง และแมลงหวี่ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร