หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ไบโอเทคสร้างมาลาเรียเรืองแสง  

ประยุกต์ความรู้เรื่องสารเรืองแสงจากเจ้าของรางวัลโนเบลเคมี เฝ้าดูพฤติกรรมเชื้อร้ายอย่างใกล้ชิด หวังพบหนทางพัฒนายาต้านประสิทธิภาพสูง

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์  นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทีมวิจัยศึกษาใช้โปรตีนสารเรืองแสง (Green Fluorescent Protein : GFP) เป็นเครื่องมือพัฒนายาชนิดใหม่

โดยติดโปรตีนเรืองแสงในยีนของเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum) ชนิดที่ดื้อยา เพื่อทดสอบอัตราการอยู่รอดของเชื้อ สารเรืองแสงจะช่วยให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการพัฒนายาใหม่ จำเป็นต้องทดสอบฤทธิ์ของสารตั้งต้นที่ค้นพบ กับเชื้อมาลาเรียที่มีอยู่หลายชนิด เพื่อดูว่าสามารถฆ่าเชื้อชนิดใดได้บ้าง เมื่อนำสารเรืองแสงมาใส่ในยีนของเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิด ก็สามารถระบุถึงการอยู่รอดของเชื้อ และประสิทธิภาพของสารตั้งต้นที่นำมาทดสอบ

“ไบโอเทคเริ่มใช้เทคโนโลยีสารเรืองแสงมาระยะหนึ่ง โดยทดสอบกับการวิจัยยามาลาเรียและยาต้านวัณโรค เทคนิคนี้ช่วยให้ขั้นตอนการทดสอบตัวยากับเชื้อทำได้เร็วขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้เวลาราว 2-3 วันก็เหลือเพียง 2 ชั่วโมง ขณะที่ข้อดีของสารเรืองแสงคือสามารถทดสอบเชื้อได้หลายชนิดพร้อมกัน” นักวิจัยไบโอเทค กล่าว

นอกจากการนำเทคโนโลยีสารเรืองแสงมาใช้ในการวิจัยแล้ว ไบโอเทคตั้งความหวังที่จะพัฒนาเทคนิคการใช้สารเรืองแสง ในสภาวะแสงที่เข้มข้นขึ้น เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ต้องการติดสารเรืองแสงเพื่อการวิจัยระดับโครโมโซม ซึ่งเทคนิคทั่วไปทำได้ยาก

ด้าน รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลังจากการค้นพบสารเรืองแสงสีน้ำเงินในแมงกะพรุน โดยนักวิทยาศาสตร์ในปี 2505 และศึกษาวิจัยต่อในหนอนตัวกลม การค้นพบแสงสีเขียว ระบบการส่งผ่านพลังงานแสง ก่อเกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายใน 30 ปีต่อมา

ล่าสุดส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบและวิจัยโปรตีนเรืองแสงคือ  โอซามุ ชิโมมุระ มาร์ติน ชาลฟีและโรเจอร์ เฉียน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2551 ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้แพร่หลายในงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์ เพื่อติดตามพฤติการณ์การแสดงออกของยีนในระดับโมเลกุลสิ่งมีชีวิต ที่ผ่านมามีการศึกษาในแบคทีเรีย หนูทดลอง และแมลงหวี่ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร