หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

มช.เจ๋งปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูกสำเร็จ  

รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า ทีมแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูก เป็นรายแรกของภาคเหนือ

การผ่าตัดผ่านพ้นไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในผู้ป่วยเด็กหญิงที่เป็นโรคท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่กำเนิด และมีอาการตัวเหลือง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องจนอายุได้ประมาณ 3 ขวบ

อาการเริ่มรุนแรงขึ้น คือมีตัวเหลืองมากขึ้นเนื่องจากตับไม่ทำงาน คณะแพทย์จึงปรึกษากับแม่ของเด็กว่าจะทำการผ่าตัดเปลี่ยตับจากแม่สู่โรค โดยจะดูแลค่าผ่าตัดและค่ารักษาหลังผ่าตัดให้ เพราะหากปล่อยให้อาการป่วยของเด็กรุนแรงมากขึ้น โอกาสจะเสียชีวิตมีสูง

การผ่าตัดใช้เวลานานกว่า 14 ชั่วโมง หลังผ่าตัด แม่ของเด็กใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ส่วนเด็กยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลได้ประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากคนมีชีวิตสู่คนป่วยสามารถทำได้  หากบุคคลนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสามารถผ่าตัดนำตับมาปลูกถ่ายได้ถึง 80% แต่กรณีของผู้ป่วยเด็กที่ทีมแพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ผ่าตัด นำตับของแม่มาเพียง 20% เท่านั้น หรือคิดเป็น 1 ใน 4 

ปัจจุบันโรงพยาบาลในต่างประเทศมีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับกันมาก ส่วนในประเทศไทยมีโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เช่น โรงพยาบาลศิริราช และรามาธิบดี ส่วนรายของผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ขวบที่นำตับของแม่มาปลูกถ่ายให้ถือเป็นรายแรกของภาคเหนือ

ในอนาคต ทีมศัลยแพทย์ มช. มีแผนจะพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดอวัยวะอื่นๆ เช่น  ตับอ่อน เพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  รวมทั้งจะพัฒนาการผ่าตัดด้านอื่นๆของทีมแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ต่อไป

น.พ.วีระวร อริยขจร ทีมแพทย์ผ่าตัด กล่าวว่า ขั้นตอนผ่าตัดการปลูกถ่ายตับ จากข้อมูลส่วนใหญ่จะผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการตับวาย หากเป็นเด็กจะมีภาวะค่าน้ำดีอุดตัน ภาวะไวรัสตับอับเสบบีและซี ที่พบมากในปัจจุบัน  ภาวะการทำงานของเอ็มไซของตับผิดปกติ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 

การผ่าตัดเริ่มจากแม่ก่อน โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตัดตับแยกออกจากกัน เพราะตับเป็นอวัยวะที่มีเพียงชิ้นเดียวในร่างกายจึงต้องแบ่งเนื้อตับมาบางส่วน

ระหว่างการผ่าตัดจะตรวจดูการทำงานหลอดเลือดดำโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อลดการสูญเสียเลือดของผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ หลังจากแบ่งเนื้อตับมา 20% เรียบร้อย ก็ตัดเนื้อตับมาและใส่น้ำยาไว้ เพื่อคงสภาพของตับไว้ และลดการบาดเจ็บระหว่างย้ายตับจากแม่สู่ลูก

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร