Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

มช.เจ๋งปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูกสำเร็จ  

รศ.นพ.ไตรจักร ซันดู หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า ทีมแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูก เป็นรายแรกของภาคเหนือ

การผ่าตัดผ่านพ้นไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในผู้ป่วยเด็กหญิงที่เป็นโรคท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่กำเนิด และมีอาการตัวเหลือง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องจนอายุได้ประมาณ 3 ขวบ

อาการเริ่มรุนแรงขึ้น คือมีตัวเหลืองมากขึ้นเนื่องจากตับไม่ทำงาน คณะแพทย์จึงปรึกษากับแม่ของเด็กว่าจะทำการผ่าตัดเปลี่ยตับจากแม่สู่โรค โดยจะดูแลค่าผ่าตัดและค่ารักษาหลังผ่าตัดให้ เพราะหากปล่อยให้อาการป่วยของเด็กรุนแรงมากขึ้น โอกาสจะเสียชีวิตมีสูง

การผ่าตัดใช้เวลานานกว่า 14 ชั่วโมง หลังผ่าตัด แม่ของเด็กใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ส่วนเด็กยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลได้ประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากคนมีชีวิตสู่คนป่วยสามารถทำได้  หากบุคคลนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสามารถผ่าตัดนำตับมาปลูกถ่ายได้ถึง 80% แต่กรณีของผู้ป่วยเด็กที่ทีมแพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ผ่าตัด นำตับของแม่มาเพียง 20% เท่านั้น หรือคิดเป็น 1 ใน 4 

ปัจจุบันโรงพยาบาลในต่างประเทศมีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับกันมาก ส่วนในประเทศไทยมีโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เช่น โรงพยาบาลศิริราช และรามาธิบดี ส่วนรายของผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ขวบที่นำตับของแม่มาปลูกถ่ายให้ถือเป็นรายแรกของภาคเหนือ

ในอนาคต ทีมศัลยแพทย์ มช. มีแผนจะพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดอวัยวะอื่นๆ เช่น  ตับอ่อน เพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  รวมทั้งจะพัฒนาการผ่าตัดด้านอื่นๆของทีมแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ต่อไป

น.พ.วีระวร อริยขจร ทีมแพทย์ผ่าตัด กล่าวว่า ขั้นตอนผ่าตัดการปลูกถ่ายตับ จากข้อมูลส่วนใหญ่จะผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการตับวาย หากเป็นเด็กจะมีภาวะค่าน้ำดีอุดตัน ภาวะไวรัสตับอับเสบบีและซี ที่พบมากในปัจจุบัน  ภาวะการทำงานของเอ็มไซของตับผิดปกติ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 

การผ่าตัดเริ่มจากแม่ก่อน โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตัดตับแยกออกจากกัน เพราะตับเป็นอวัยวะที่มีเพียงชิ้นเดียวในร่างกายจึงต้องแบ่งเนื้อตับมาบางส่วน

ระหว่างการผ่าตัดจะตรวจดูการทำงานหลอดเลือดดำโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อลดการสูญเสียเลือดของผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ หลังจากแบ่งเนื้อตับมา 20% เรียบร้อย ก็ตัดเนื้อตับมาและใส่น้ำยาไว้ เพื่อคงสภาพของตับไว้ และลดการบาดเจ็บระหว่างย้ายตับจากแม่สู่ลูก

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร