Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ทำไม? คนไทยไม่นิยมเครื่องสำอาง "สมุนไพรไทย"   

แม้ว่าเมืองไทยมีสมุนไพรมากกว่า 200,000 ชนิด แต่ยังต่อยอดสร้างมูลค่าไม่ได้มากเท่าที่ควร ขณะเดียวกันเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยยังเกาะกลุ่มผู้ใช้วัย 50-60 ปีขึ้นไป จึงเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับงานวิจัยที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่สอดคล้องไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาเรื่องการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมูลค่าสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 11 มี.ค.58 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และนางเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ร่วมเสวนา ศ.นพ.สิริฤกษ์ชี้ถึงปัญหาที่ผู้บริโภคชาวไทยไม่นิยมใช้สมุนไพรไทยว่ามี 3 อย่าง อย่างแรกคือผู้ใช้ไม่แน่ใจในคุณภาพ อย่างที่สองคือแม้สมุนไพรมีมากกว่า 200,000 ชนิด แต่ส่วนใหญ่เป็นวัสดุชีวภาพที่เสื่อมสลายเร็ว และผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งไม่มีเทคโนโลยีควบคุมการเสื่อมสภาพ แต่นาโนเทคมีเทคโนโลยีช่วยลดการเสื่อมสภาพโดยการใช้ตัวห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ ที่ช่วยคงสภาพวัสดุชีวภาพให้คงอยู่ได้นานขึ้น สุดท้ายคือกลุ่มผู้ใช้สมุนไพรเป็นผู้ที่มีอายุ 50-60 ขึ้นไป จึงเป็นโจทย์ว่าทำอย่างไรให้ขยับผลิตภัณฑ์ลงมาหากลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุน้อยลง และสอดคล้องไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแก้ปัหาเหล่านี้ได้ พร้อมกันนี้ ผอ.นาโนเทคได้ยกตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การผลิตโลชั่นน้ำมันรำข้าวนาโนสำหรับใช้บำรุงรากผมให้แข็งแรงและชะลอการหลุดร่วง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าแกรำข้าวเหลือทิ้งในกระบวนการสีข้าว และการพัฒนาสูตรแป้งหอมทานาคาของแป้งห้องศรีจันทร์ เพื่อให้ได้เนื้อแป้งละเอียด เปียกน้ำง่ายขึ้นและล้างออกง่ายขึ้น ช่วยลดความมันบนใบหน้าตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ด้าน นายยงวุฒิ กล่าวว่า วว.มีการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตั้งแต่ขั้นตอนผลิตจนถึงมือผู้ บริโภค ทั้งในส่วนของนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถของ วว. และหน่วยรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และกำลังมีการจัดสร้างโรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เสริมอาหารและยา ตามมาตรฐาน GMP/PICs ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 อีกด้วย ทำให้จนถึงปัจจุบันนี้ วว. มีงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของสารสกัดออกฤทธิ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน ยาบำรุงต่างๆ และเวชสำอางอีกนับสิบชนิด ส่วน ดร.นเรศเผยว่าผลิตภัณฑ์เวชสำอางทั้งหมดที่ทีเซลส์พัฒนาขึ้นต้องถูกทดสอบอย่างเข้มงวด ทั้งในระดับสัตว์ทดลอง และอาสาสมัคร ก่อนนำออกสู่ตลาดจริง เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในระดับสูงสุดกับการใช้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย ขณะที่นางเกศมณีระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสมุนไพรได้มากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นที่ 1 ของโลกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากธรรมชาติ และเป็นที่ 13 ของโลกด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสภาพผิวจากสมุนไพร อีกทั้งยังมีงานวิจัยใช้ประโยชน์จากสมุนไพรจำนวนมาก แต่ยังไม่มีถูกนำไปใช้เท่าที่ควรและคนไทยกลับไม่นิยมใช้หรือไม่เชื่อถือ แนวทางที่นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมองว่าจะเป็นทางออกสำหรับสมุนไพรไทยคือ การมีหลักฐานและผลการทดลองยืนยันจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ มีการพิสูจนผลลัพธ์ทั้งก่อนและหลังใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ มีเครื่องหมายรับความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนทางการตลาดและการจัดแสดงสินค้าให้สมุนไพรไทยดูมีระดับ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่เชื่อถือทั้งแก่ชาวต่างชาติและคนไทย อีกทั้งทำให้ขายผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นมาก "เทรนด์เวชสำอางของโลกตอนนี้ทุกสายตาหันมาให้ความสนใจกับสมุนไพรจากธรรมชาติ จากประสบการณ์ที่ดิฉันไปออกบูธเครื่องสำอางสมุนไพรมาเกือบทั่วโลก ทำให้รู้ว่าถ้าฝรั่งเห็นบูธจากประเทศไทยมาเขาจะถามก่อนเลยว่า ผลิตภัณฑ์นี้มาจากธรรมชาติหรือเปล่า ถ้าใช่จะแห่กันซื้อแบบถล่มทลาย เพราะสมุนไพรไทยค่อนข้างดังในหมู่ชาวต่างชาติ ต่างกับคนไทยที่ไม่ค่อยนิยมใช้ของไทยทำ ด้วยเหตุนี้การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสูง และได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่ต้องรีบทำ" นางเกศมณีกล่าว พร้อมกันนี้ยังนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทย์ อาทิ ผลงานจาก วว.นำเสนอเจลลูกประคบสูตรไพรผสมมะกรูด สบู่ใสสำหรับผิวหน้าจากฟักข้าว ยาเม็ดจากสมุนไพรเพชรสังฆาต บรรเทาริดสีดวงทวาร แผ่นมาส์กหน้าจากสารสกัดจากเห็ดนางรมทองและนางรมดอย เซรั่มจากสารสกัดลองกอง เซรั่มฟักข้าว มาส์กแต้มสิวบอระเพ็ดพุงช้าง นาโนเทคนำเสนอ ป้งหอมศรีจันทร์ทานาคา เจลลดเลือนรอยแผลเป็นจากสมุนไพร โลชั่นน้ำมันรำข้าวบำรุงเส้นผม และทีเซลส์ นำเสนอเซรั่มและครีมบำรุงผิวจากน้ำยางพารา "สมุนไพรไทยยังไงก็เป็นอันดับ 1 ของโลก ผมอยากให้คนไทยมั่นใจในประสิทธิภาพและเชื่อมั่นในงานวิจัยที่คนไทยทำแล้วจะ รู้ว่าสมุนไพร เวชสำอางจากสมุนไพรไทยดีไม่แพ้เคาท์เตอร์แบรนด์ราคาแพงๆ ระดับโลกเลย" ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวทิ้งท้ายระหว่างเสวนา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 มีนาคม 2558

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร