Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ทีมวิจัยในสหรัฐฯคิดค้นวัสดุที่ย่อยสลายได้ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D printing เพื่อใช้รักษากระดูกแตกหัก  

ทีมวิจัยอเมริกันคิดค้นวัสดุทางเลือกชนิดใหม่ในการรักษากระดูกแตกหักที่ย่อยสลายไปเองในร่างกายของผู้ป่วย

ศาสตราจารย์ Prashant Kumta ผู้เชี่ยวชาญด้าน bio-engineering แห่งมหาวิทยาลัย Pittsburgh กำลังคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ความฝันของบรรดาแพทย์กระดูกเป็นจริง 

เขากล่าวว่าแพทย์กระดูกต้องการลดระยะเวลาที่คนไข้ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล แพทย์อยากให้คนไข้สามารถลุกขึ้นยืนและเดินเหินได้หลังการรักษา ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

แต่เขากล่าวว่ามีทางเลือกหลายอย่างในการช่วยให้กระดูกที่แตกร้าวสมานตัว เร็วขึ้น ปัจจุบันหากมีคนไข้เข้าโรงพยาบาลเพราะกระดูกแตกหักรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากการ สู้รบอย่างในอิรักหรืออาฟกานิสถานหรือจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ร้ายแรง แพทย์ผ่าตัดกระดูกไม่มีทางเลือกแต่ต้องใช้วัสดุเทียม อาทิ แผ่นไททาเนี่ยม สแตนเลสหรืออาจต้องใช้แผ่นโพลีเม่อร์แบบที่ไม่ย่อยสลาย 

ศาสตราจารย์ Kumta และทีมงานวิจัยทำการออกแบบวัสดุเทียมที่ทำจากระบบ 3-D printing ที่เหมาะเจาะกับร่างกายของคนไข้และย่อยสลายไปเองในร่างกายของผู้ป่วย โดยใช้วัสดุที่ร่างกายสามารถดูดซึมหรือขับออกมาหลังจากบาดแผลหายดีแล้ว

 
เขากล่าวว่า Magnesium เหมาะสมที่สุดกับกระดูกธรรมชาติทั้งในแง่ความแข็งแรง ความทนทานและความหนาแน่น 


แทนที่จะใช้หมึก เครื่อง 3-D printer เครื่องนี้ใช้กาวชนิดพิเศษแทน เครื่องคอมพิวเตอร์จะออกคำสั่งให้เครื่องพริ้นเตอร์ทำการผสมกาวกับผงแร่ธาตุ เครื่องพริ้นเตอร์จะพิมพ์กระดูกเทียมออกมาตามคำสั่งโดยพิมพ์ที่ละชั้นต่อ ครั้ง 

คุณ Kumta กล่าวว่าเครื่องพิมพ์สามารถสร้างกระดูกเทียมที่เหมือนกระดูกจริงของผู้ป่วย ทีมงานวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ Kumta ยังกำลังทดสอบส่วนผสมกระดูกเทียมที่ทำจากสารแคลเซี่ยมฟอสเฟตที่ใช้ฉีดเข้าไป เพื่ออุดช่องว่างระหว่างกระดูกที่แตกหัก แล้วใช้แผ่นวัสดุที่ย่อยสลายเองซึ่งพิมพ์ด้วยเครื่อง 3-D พรินเตอร์หรือแผ่นเหล็ก ยึดให้ส่วนผสมที่อัดฉีดเข้าไปติดอยู่กับที่ 

คุณ Kumta กล่าวว่าแผ่นเหล็กที่ใช้ยึดส่วนผสมให้อยู่กับที่นี้สร้างความทนทานและรองรับ น้ำหนักส่วนผสมที่อัดฉีดเข้าไปอุดรอยแตกร้าวของกระดูกเพื่อช่วยให้กระดูก สมานตัวและสมานรอยแตกหัก 

ศาสตราจารย์ Kumta กล่าวว่าผลงานวิจัยนี้ถือว่าจะช่วยปฏิวัติการรักษาคนไข้กระดูกแตกหักให้ดี ขึ้นเพราะแทนที่แพทย์จะใชแผ่นเหล็ก น็อตเหล็กหรือแท่งเหล็กดามกระดูก แพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นนี้ในการช่วยร่างกายของคนไข้เยียวยา ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะนี้ทีมงานกำลังทดสอบคุณภาพเทคโนโลยีนี้ในสัตว์ทดลองก่อนหน้าที่จะนำไปทดลองรักษาในคนต่อไป

 

Voice of America 10 มิ.ย.58

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร