Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

‘จัตุรัสวิทย์’ ปั้นฝันเมกเกอร์รุ่นเล็ก  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จัดสรรพื้นที่ในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์รุ่นจิ๋วในชื่อ Enjoy Maker Space อิงแนวคิดจาก New York Hall of Science แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมกเกอร์สเปซแห่งนี้มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์และอุปกรณ์ทั่วไป อาทิ การ์ดบอร์ด แท่งพลาสติกตลอดจนสิ่งที่หาได้รอบตัว เช่น ไม้ไอศกรีม และด้านบุคลากรพี่เลี้ยงที่จะนำจัดกิจกรรมลักษณะแฮนด์-ออน หรือการได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริง โดยเปิดให้บริการฟรีในเวลา 11.00 -18.00 น. เสริมแกร่งอนาคตของชาติ เด็กในยุคสมัยนี้สามารถเปลี่ยนโลกหากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาที่มีโอกาสได้คิดและพัฒนาโจทย์ออกมาเป็นชิ้นงาน จะกระตือรือร้นและสนใจทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน” อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว ตอบโจทย์แนวคิดดังกล่าวด้วยการเปิดเมกเกอร์สเปซให้เยาวชนได้บูรณาการความรู้ด้านสะเต็มศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ออกมาในรูปผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างอิสระ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างนวัตกรรมให้ประเทศในอนาคต Enjoy Maker Space ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจเชฟรอน กล่าวว่า เยาวชนยังขาดพื้นที่แสดงออกทางความคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมเมกเกอร์ในไทย ซึ่งแนวคิดแบบเมกเกอร์นี้จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติจริงกตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์จากเมกเกอร์รุ่นเยาว์ เช่น อุปกรณ์มัดถุงขยะแก้ปัญหาใช้ถุงไม่คุ้ม ผลงานของเมกเกอร์ระดับชั้นประถม ได้รับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์ ด.ช.สุภกิณห์ นามมนตรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เล่าว่า กว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนวัสดุหลากหลายชนิด เริ่มจากใช้ไม้แท่งยาวสองแท่งมีที่เกี่ยวตรงกลาง แต่แตกง่ายจึงเปลี่ยนเป็นสเตนเลสแต่ก็ค่อนข้างอันตราย เพราะมีส่วนปลายที่แหลมคม จึงเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และเพิ่มลูกเล่นให้ขอเกี่ยวด้านในสามารถปรับระดับได้สำหรับถุงทุกขนาด นอกจากนี้ปลายอีกด้านที่เหลือยังพัฒนาให้เป็นที่เปิดขวดอีกด้วย โจทย์ท้าทายเมกเกอร์น้อย ธนภรณ์ ก้องเสียง นักวิชาการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ความร่วมมือของหน่วยงานจากสหรัฐ มีทั้งการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรม รวมทั้งจัดอบรมพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ การสนับสนุนรูปแบบในช่วงแรก ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐจะเน้น 2 ส่วนหลักคือ การใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น คัตเตอร์ ไขควง เครื่องตัดเลเซอร์ และการคิดโจทย์ให้เด็กได้นำไปคิด วางแผนและทำออกมาตามโจทย์ ได้แก่ หุ่นยนต์มือหมุน หุ่นยนต์มีขา การใช้กระดาษลังสร้างสรรค์จินตนาการและการประดิษฐ์ข้อต่อ ทั้งนี้ จากการทดลองเปิดเมกเกอร์สเปซในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า เด็กจำนวนมากสนใจเข้ามาร่วมโดยกลับมาทำต่อทุกวันจนเสร็จ แถมยังชักชวนเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้เชื่อได้ว่า ศักยภาพเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก นักวิชาการ อพวช. กล่าวอีกว่า New York Hall of Science มีโปรแกรมจะจัดอบรมหลักสูตรแอดวานซ์ มุ่งเน้นให้เด็กสามารถสร้างโจทย์ได้เองและเหมาะกับบริบทของประเทศไทย ส่วนเด็กต่างจังหวัดอย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะ อพวช.เตรียมสัญจรจัดกิจกรรมเมกเกอร์สเปซ ตามพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศอีกด้วย Bangkokbiznews 20.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร