หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ทีมนักวิจัยในสหรัฐฯ ค้นคว้าวิธีบำบัดมะเร็งวิธีใหม่ที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย   

ทีมนักวิจัยที่ Jackson Laboratory ได้ทำการทดลองบำบัดเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยใช้กลุ่มโมเลกุลกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง Kevin Mills นักวิจัยกล่าวว่า ทีมงานค้นพบว่ามีโมเลกุลกลุ่มหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้ในการกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเองได้ นักวิจัยอธิบายว่า เซลล์มะเร็งสามารถกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บำบัดยาก แต่ในขณะเดียวกัน เซลล์มะเร็งก็ได้วิวัฒนาการวิธีการต่างๆ เพื่อควบคุมการกลายพันธุ์ของเซลล์ ทีมนักวิจัยชี้ว่าได้ค้นพบกลุ่มโมเลกุลที่มีคุณสมบัติช่วยยุติความสามารถของเซลล์มะเร็งในการควบคุมกระบวนการกลายพันธุ์ Kevin Mills นักวิจัยกล่าวว่า กลุ่มโมเลกุลที่ค้นพบสามารถเเทรกเเซงการทำงานของระบบป้องกันที่เซลล์มะเร็งต้องมี แต่ไม่มีความจำเป็นต่อเซลล์ปกติ และโมเลกุลนี้จะทำให้กระบวนการเเปรทางพันธุกรรมในเซลล์มะเร็งกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง Thomas Openshaw ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งที่ Eastern Mine Medical Center ตื่นเต้นกับการค้นพบนี้ และกำลังรอดูผลการทดลองในคน เขากล่าวว่าเอ็นไซม์ที่ค้นพบนี้มีอยู่ในเซลล์ปกติด้วย จึงมีคำถามขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทำการบล็อคเอ็นไซม์ตัวนี้ในเซลล์ของคนเรา ซึ่งในขณะนี้ เรายังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ Kevin Mills นักวิจัยกล่าวว่า การบำบัดมะเร็งวิธีใหม่อาจจะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างที่เกิดจากเคมีบำบัด และอาจจะใช้ได้ผลกับมะเร็งทุกชนิด เขากล่าวว่าข้อมูลที่ดีที่สุดที่ทีมงานมีอยู่ในขณะนี้ ทำให้เชื่อว่าการบำบัดนี้จะได้ผลในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตลอดจนมะเร็งในระบบทางเดินอาหารเเละมะเร็งทรวงอก และทีมงานหวังว่ายังน่าจะได้ผลในการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆ ได้ด้วย Mills นักวิจัยกล่าวว่ามาถึงขณะนี้ การบำบัดวิธีใหม่ได้ผลดีในการทดลองกับเซลล์มะเร็งจากคนในห้องแล็บ แต่การทดลองรักษาในผู้ป่วยมะเร็งจริงๆ ยังต้องรออีกหลายปี Voice of America 20 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร