Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

"NaNose" เครื่องวิเคราะห์ลมหายใจเเบบมือถือ ช่วยตรวจหามะเร็งและโรคร้ายต่างๆ   

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยให้ชีวิตคนเราง่ายขึ้นแล้ว ยังอาจจะช่วยชีวิตคนเราได้ด้วย เทคโนโลยีที่ว่านี้เรียกว่า NaNose ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยแห่ง Technion-Israel Institute of Technology Hossan Haick นักวิจัยแห่งสถาบันนี้ กล่าวว่า อุปกรณ์ที่ว่านี้สามารถตรวจหาโรคต่างๆ ได้ 17 โรค รวมทั้งโรคมะเร็งหลายชนิดและโรคพาร์คินสัน ด้วยการตรวจโมเลกุลชนาดจิ๋วที่พบในลมหายใจของคนเรา เขากล่าวว่าโมเลกุลเหล่านี้มีขนาดเล็ก และเป็นไอระเหยที่เล็กมากจนสามารถไหลเวียนไปได้ในกระเเสเลือด ตรวจพบได้ในลมหายใจออกหรือในปัสสาวะหรืออุจจาระ หรืออาจตรวจพบได้บนผิวหนังอีกด้วย นักวิจัยบอกว่าทีมงานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือ ที่ผู้ป่วยสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวัน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสามารถส่งข้อมูลสุขภาพไปให้เเพทย์ได้โดยตรง Hossan Haick นักวิจัยแห่ง Technion-Israel Institute of Technology กล่าวว่า หากได้ฝึกใช้อุปกรณ์ NaNose นี้ทุกวัน โดยให้หายใจออกไปที่อุปกรณ์ตรวจนี้ และหากเครื่องตรวจพบโรคในลมหายใจก็จะส่งข้อมูลไปเตือนแพทย์ โดยจะเป็นสัญญาณเตือนว่าได้ตรวจพบโรคในระยะเริ่มเเรกในร่างกายของผู้ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ NaNose นี้ประสบความสำเร็จในการทดลองในคนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องถึง 86 เปอร์เซ็นต์ ในการทดลองตรวจคนไข้ 1,404 คน ทีมนักวิจัยทีมนี้บอกว่า พวกเขาได้ขายเทคโนโลยีนี้ให้กับหลายบริษัท และคาดว่าอุปกรณ์ตรวจหาโรคผ่านลมหายใจ NaNose จะถูกพัฒนาออกมาวางตลาดได้ภายในอีกสองปีข้างหน้า โดยจะมีขนาดเท่ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือและมีราคาถูกลง Voice of America 22.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร