หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

"NaNose" เครื่องวิเคราะห์ลมหายใจเเบบมือถือ ช่วยตรวจหามะเร็งและโรคร้ายต่างๆ   

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยให้ชีวิตคนเราง่ายขึ้นแล้ว ยังอาจจะช่วยชีวิตคนเราได้ด้วย เทคโนโลยีที่ว่านี้เรียกว่า NaNose ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยแห่ง Technion-Israel Institute of Technology Hossan Haick นักวิจัยแห่งสถาบันนี้ กล่าวว่า อุปกรณ์ที่ว่านี้สามารถตรวจหาโรคต่างๆ ได้ 17 โรค รวมทั้งโรคมะเร็งหลายชนิดและโรคพาร์คินสัน ด้วยการตรวจโมเลกุลชนาดจิ๋วที่พบในลมหายใจของคนเรา เขากล่าวว่าโมเลกุลเหล่านี้มีขนาดเล็ก และเป็นไอระเหยที่เล็กมากจนสามารถไหลเวียนไปได้ในกระเเสเลือด ตรวจพบได้ในลมหายใจออกหรือในปัสสาวะหรืออุจจาระ หรืออาจตรวจพบได้บนผิวหนังอีกด้วย นักวิจัยบอกว่าทีมงานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือ ที่ผู้ป่วยสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวัน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสามารถส่งข้อมูลสุขภาพไปให้เเพทย์ได้โดยตรง Hossan Haick นักวิจัยแห่ง Technion-Israel Institute of Technology กล่าวว่า หากได้ฝึกใช้อุปกรณ์ NaNose นี้ทุกวัน โดยให้หายใจออกไปที่อุปกรณ์ตรวจนี้ และหากเครื่องตรวจพบโรคในลมหายใจก็จะส่งข้อมูลไปเตือนแพทย์ โดยจะเป็นสัญญาณเตือนว่าได้ตรวจพบโรคในระยะเริ่มเเรกในร่างกายของผู้ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ NaNose นี้ประสบความสำเร็จในการทดลองในคนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องถึง 86 เปอร์เซ็นต์ ในการทดลองตรวจคนไข้ 1,404 คน ทีมนักวิจัยทีมนี้บอกว่า พวกเขาได้ขายเทคโนโลยีนี้ให้กับหลายบริษัท และคาดว่าอุปกรณ์ตรวจหาโรคผ่านลมหายใจ NaNose จะถูกพัฒนาออกมาวางตลาดได้ภายในอีกสองปีข้างหน้า โดยจะมีขนาดเท่ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือและมีราคาถูกลง Voice of America 22.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร