หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ข่าวใหญ่นาซาเจอระบบดาวเคราะห์คล้ายโลก 7 ดวง อยู่ใกล้ๆ แค่ 40 ปีแสง  

ข่าวใหญ่นาซา เจอดาวเคราะห์ไซส์เท่าโลกโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวถึง 7 ดวง ในจำนวนนั้น 3 ดวงอยู่ในโซนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิต ทั้งหมดอยู่ในระบบดาวเคราะห์ในทางช้างเผือกและห่างจากโลกแค่ 40 ปีแสง องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) ปล่อยข่าวล่วงหน้าให้คนรักในวการอวกาศได้ร่วมลุ้นว่าข่าวใหญ่ที่เตรียมแถลงเวลา 01.00 น.ของวันที่ 23 ก.พ.2017 นั่นคือเรื่องอะไร? ถ่าใครรอข่าวการค้น "สิ่งมีชีวิต" นอกโลกก็รอไปก่อน ข่าวนี้กำลังกรุยทางสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลก ข่าวใหญ่ครั้งนี้ของนาซาคือการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกถึง 7 ดวง ซึ่งทั้งหมดโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน และในจำนวนนั้นมี 3 ดวงที่อยู่ในขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ (Habitable-Zone) ซึ่งดาวฤกษ์ดังกล่าวอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก เช่นเดียวกับโลก และอยู่ห่างออกไปเพียง 40 ปีแสง การค้นพบครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์ (Spitzer Space Telescope) และเป็นครั้งแรกที่กล้องได้เผยข้อมูลดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกถึง 7 ดวง ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน และยืนยันแล้วว่ามี 3 ดวงอยู่ในบริเวณที่น่าจะมีน้ำในรูปของเหลว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตเท่าที่เรารู้ในตอนนี้ นอกจากนี้การค้นพบยังสร้างสถิติใหม่ที่พบจำนวนดาวเคราะห์ในขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้มากที่สุด โดยดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงมีโอกาสมีน้ำเหลวภายใต้บรรยากาศที่เหมาะสม แต่ดาวเคราะห์ 3 ดวงในขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้มีโอกาสมากที่สุด ผู้จัดการออนไลน์ 23 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร