Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ข่าวใหญ่นาซาเจอระบบดาวเคราะห์คล้ายโลก 7 ดวง อยู่ใกล้ๆ แค่ 40 ปีแสง  

ข่าวใหญ่นาซา เจอดาวเคราะห์ไซส์เท่าโลกโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวถึง 7 ดวง ในจำนวนนั้น 3 ดวงอยู่ในโซนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิต ทั้งหมดอยู่ในระบบดาวเคราะห์ในทางช้างเผือกและห่างจากโลกแค่ 40 ปีแสง องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) ปล่อยข่าวล่วงหน้าให้คนรักในวการอวกาศได้ร่วมลุ้นว่าข่าวใหญ่ที่เตรียมแถลงเวลา 01.00 น.ของวันที่ 23 ก.พ.2017 นั่นคือเรื่องอะไร? ถ่าใครรอข่าวการค้น "สิ่งมีชีวิต" นอกโลกก็รอไปก่อน ข่าวนี้กำลังกรุยทางสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลก ข่าวใหญ่ครั้งนี้ของนาซาคือการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกถึง 7 ดวง ซึ่งทั้งหมดโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน และในจำนวนนั้นมี 3 ดวงที่อยู่ในขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ (Habitable-Zone) ซึ่งดาวฤกษ์ดังกล่าวอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก เช่นเดียวกับโลก และอยู่ห่างออกไปเพียง 40 ปีแสง การค้นพบครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์ (Spitzer Space Telescope) และเป็นครั้งแรกที่กล้องได้เผยข้อมูลดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกถึง 7 ดวง ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน และยืนยันแล้วว่ามี 3 ดวงอยู่ในบริเวณที่น่าจะมีน้ำในรูปของเหลว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตเท่าที่เรารู้ในตอนนี้ นอกจากนี้การค้นพบยังสร้างสถิติใหม่ที่พบจำนวนดาวเคราะห์ในขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้มากที่สุด โดยดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงมีโอกาสมีน้ำเหลวภายใต้บรรยากาศที่เหมาะสม แต่ดาวเคราะห์ 3 ดวงในขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้มีโอกาสมากที่สุด ผู้จัดการออนไลน์ 23 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร