Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ผลศึกษาพบ 'คราบหินปูนในผนังเส้นเลือดหัวใจ' อาจทำให้เกิดหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้ภายใน 12 ปี   

การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและเส้นเลือดชิ้นนี้ จัดทำในศูนย์การเเพทย์ 5 เเห่งในสหรัฐฯ โดยมีคนเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมดห้าพันคนอายุตั้งเเต่ 18 ปีถึง 30 ปี ผลการศึกษานี้ระบุว่า คนในวัยหนุ่มสาวที่มีคราบเเคลเซี่ยมหรือหินปูนเกาะในผนังเส้นเลือดหัวใจ เเม้จะพบเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงสูงให้สูงขึ้นต่ออาการหัวใจวายภายใน 12 ปี แต่ผลการศึกษานี้ชี้ว่า ปัญหาการเกาะติดของคราบเเคลเซี่ยมในผนังเส้นเลือดหัวใจนี้ตรวจพบได้ง่าย และทั้งเเพทย์และคนไข้ควรใส่ใจกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อเป็นป้องกันปัญหาสุขภาพนี้ Jeff Carr นักรังสีวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจแห่ง Vanderbilt University Medical Center เป็นหัวหน้าของวิจัยครั้งนี้ เขากล่าวว่าคราบหินปูนที่เกาะติดในผนังเส้นเลือดหัวใจของคนที่ยังอายุน้อย เป็นปัจจัยที่จะทำให้อายุสั้นลงอย่างมาก เขากล่าวว่าหากมีคราบหินปูนเพียงเล็กน้อย ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายจะเพิ่มขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า และหากพบคราบหินปูนในปริมาณมาก โอกาสเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายก็จะสูงขึ้นอย่างมากหรือราว 20 เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษานี้ ซึ่งเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1985 คนวัยหนุ่มสาว 3,300 คนทั้งที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและชาวอเมริกันผิวขาว ได้รับการตรวจร่างกายด้วย CT สแกนเพื่อตรวจหาคราบหินปูนในเส้นเลือดหัวใจ ส่วนผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เหลืออีก 1,800 คน ได้รับการติดตามดูสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายเป็นฐาน ผลการตรวจด้วย CT สแกน เผยให้เห็นคราบหินปูนในผู้ป่วย 30 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่เข้ารับการสแกนนี้ หลังจากนั้นอีก 12 ปี ทีมนักวิจัยติดตามดูสุขภาพของคนกลุ่มที่มีคราบหินปูนในเส้นเลือดนี้ หลังจากเเพทย์ได้ระบุว่าพวกเขามีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตก่อนวัย Jeff Carr ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวว่า ไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องเข้ารับการสแกนหัวใจเพื่อวัดดูความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายในอนาคต เขากล่าวว่าแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงของคนเเต่ละคนได้ ด้วยการเก็บข้อมูลทางสุขภาพเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลายปัจจัยด้วยกัน ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่ ความดันโลหิตและระดับไขมันในเส้นเลือด ซึ่งการบำบัดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อย่างจริงจังจะมีผลช่วยลดโอกาสเกิดอาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตก่อนวัย Carr หัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวว่า การบำบัดด้วยยาลดความดันโลหิตและลดไขมันในเส้นเลือด การลดน้ำหนักตัว และการเลิกสูบบุหรี่ เป็นวิธีที่พิสูจน์เเล้วว่าได้ผลดีในการต่อต้านโรคหัวใจ และเเน่นอนว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อุดมด้วยผักและผลไม้ ตลอดจนการลดการบริโภคเนื้อเเดงลง ล้วนเเต่จะเป็นผลดีต่อการป้องกันโรคหัวใจเช่นกัน Voice of America 27.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร