Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ทีเซลเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์พร้อมจับคู่นักลงทุน  

วันนี้( 2 มีนาคม 2560) ที่โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลลอรี่ บาย โซฟิเทล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ มหาชน)  หรือทีเซล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด จัดงานแถลงข่าว  “ TCELS Life Science & MedTech Acceleration Program”  ภายใต้โครงการ Thailand Startup for Life Sciences 2017 โดยมีดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ดร.อรรชกา กล่าวว่า การสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ใน ประเทศไทยถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งกระทรวงวิทย์ให้ความสำคัญกับการสร้างสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยปีนี้กระทรวงได้งบประมาณ 1,086 ล้านบาทในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้ความรู้กับนักศึกษาและสร้างศูนย์บ่มเพาะฯ โดยตั้งเป้าเพิ่มสตาร์ทอัพอีก 550 ราย จากความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีงบประมาณ อีก 2 ,000 ล้านบาท ในการปล่อยกู้หรือให้เปล่าเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ ทั้งนี้การที่ทีเซล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ รวมทั้งจัดเวทีให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์กับนักลงทุน ถือเป็นการสร้างช่องทางทางการเงินใหม่ๆ  ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมาก เพราะสตาร์ทอัพด้านนี้ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องอาศัยเอกชนหรือนักลงทุนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ด้านดร.นเรศ  ดำรงชัย ผู้อำนวยการทีเซล เปิดเผยว่า ทีเซล ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาสตาร์ทอัพในกลุ่มของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ทั้งนี้สตาร์ทอัพด้านดังกล่าวในประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพสูงมาก โดยในปีที่ผ่านมาทีเซลได้สนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพแล้วจำนวน 3 บริษัท และในปีนี้ ได้จัดทำโครงการ “ Thailand Startup for Life Sciences 2017 “ ขึ้น โดยมีบริษัท บัวหลวงเวน เจอร์ส จำกัด สนับสนุนด้านเงินทุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ ตั้งเป้าคัดเลือกสตาร์ทอัพ ให้ได้ 10 บริษัทเพื่อให้การสนับสนุนทุนเร่งการเติบโต  และผลักดันให้ เกิดการลงทุนในระยะต่อไป อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีสตาร์ทอัพ สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 25 บริษัท เดลินิวส์ออนไลน์ 3 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร