ทีเซลเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์พร้อมจับคู่นักลงทุน  

วันนี้( 2 มีนาคม 2560) ที่โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลลอรี่ บาย โซฟิเทล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ มหาชน)  หรือทีเซล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด จัดงานแถลงข่าว  “ TCELS Life Science & MedTech Acceleration Program”  ภายใต้โครงการ Thailand Startup for Life Sciences 2017 โดยมีดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ดร.อรรชกา กล่าวว่า การสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ใน ประเทศไทยถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งกระทรวงวิทย์ให้ความสำคัญกับการสร้างสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยปีนี้กระทรวงได้งบประมาณ 1,086 ล้านบาทในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้ความรู้กับนักศึกษาและสร้างศูนย์บ่มเพาะฯ โดยตั้งเป้าเพิ่มสตาร์ทอัพอีก 550 ราย จากความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีงบประมาณ อีก 2 ,000 ล้านบาท ในการปล่อยกู้หรือให้เปล่าเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ ทั้งนี้การที่ทีเซล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ รวมทั้งจัดเวทีให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์กับนักลงทุน ถือเป็นการสร้างช่องทางทางการเงินใหม่ๆ  ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมาก เพราะสตาร์ทอัพด้านนี้ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องอาศัยเอกชนหรือนักลงทุนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ด้านดร.นเรศ  ดำรงชัย ผู้อำนวยการทีเซล เปิดเผยว่า ทีเซล ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาสตาร์ทอัพในกลุ่มของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ทั้งนี้สตาร์ทอัพด้านดังกล่าวในประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพสูงมาก โดยในปีที่ผ่านมาทีเซลได้สนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพแล้วจำนวน 3 บริษัท และในปีนี้ ได้จัดทำโครงการ “ Thailand Startup for Life Sciences 2017 “ ขึ้น โดยมีบริษัท บัวหลวงเวน เจอร์ส จำกัด สนับสนุนด้านเงินทุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ ตั้งเป้าคัดเลือกสตาร์ทอัพ ให้ได้ 10 บริษัทเพื่อให้การสนับสนุนทุนเร่งการเติบโต  และผลักดันให้ เกิดการลงทุนในระยะต่อไป อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีสตาร์ทอัพ สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 25 บริษัท เดลินิวส์ออนไลน์ 3 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร